Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika

Kilimandzsáró

Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika

Hegymászás
10 nap
Nehéz
Étkezések, Szállás
Egyedül utazóknak, Társaságnak

Áttekintés

 • Túrázz fel Afrika legmagasabb csúcsára, az 5896 méteres Kilimandzsáróra, a hegység legkényelmesebb és legszebb útvonalán!
 • A Marangu ösvényen menedékháztól menedékházig haladunk, így kényelmesen pihenhetünk és az akklimatizációnk is megfelelő lesz.
 • A csomagjainkat teherhordók viszik, az étkezésünkről külön szakács gondoskodik, a szállásaink magashegyi menedékházakban lesznek.

Térkép

A gyalogtúra nehézsége

Komoly gyalogtúrára kell számítani, ennek ellenére nem hegymászókat várunk, hanem tapasztalt túrázókat.

Olyanoknak ajánljuk a Kilimandzsáró gyalogtúrát, akik túráztak már magashegységben és időnként állóképességet igénylő sportot űznek (futás, úszás, kerékpározás, stb.).

Programterv

1. napBudapest – Amszterdam – Kilimanjaro repülőtér – Arusha
 • Repülés: az általunk ajánlott KLM légitársaság menetrendje szerint kora reggel indulunk a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről Amszterdamba, majd onnan átszállás után Tanzánia felé folytatjuk a repülést. Az esti órákban szállunk le a Kilimanjaro repülőtéren, ahonnan egyénileg, taxikkal juthatunk el az arushai szállodába.
 • Arusha: a város Tanzánia egyik legfontosabb idegenforgalmi központja, mivel közel fekszik a Kilimandzsáróhoz és több híres nemzeti parkhoz. A szállásunk szállodában lesz a következő két éjszakára.
 • Szállás: szálloda***.

2. napArusha
 • Arusha: ezt a napot Arushában töltjük. Kipihenjük magunkat a túra előtt, ráhangolódunk Afrikára, és megvárjuk a csapat azon tagjait, akik kevésbé kedvező menetrenddel érkeznek Tanzániába. Arusha a turisták számára keveset nyújt, mégis érdemes tenni egy sétát a központban, amely egy tipikus afrikai város képét nyújtja.
 • Kávéültetvény: egy fakultatív program keretében felkereshetünk egy kávéültetvényt, ahol megnézhetjük hol és hogyan termesztik a mindennapi feketénk alapanyagát. Sokat megtudhatunk a kávéfajtákról, a betakarításról és a feldolgozásról, sőt a csésze kávénk elkészítésében mi is segíthetünk. Látogatást teszünk egy faluban, megebédelünk, majd visszautazunk a szállodánkba.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli.
3. napArusha – Marangu Gate (1850 m) – Mandara ház (2700 m)
 • Utazás: ezen a reggelen kezdődik a nagy kaland, a gyalogtúra Afrika csúcsára. A reg­ge­li után elhagyjuk a szállodát és busszal utazunk a Kilimandzsáró lábához. A felszerelésünknek azt a részét, amire a túrán nem lesz szükségünk, a szállodában hagyhatjuk. Körülbelül három óra elteltével ér­ke­zünk a Marangu Kapuhoz, a túra kezdetéhez.
 • Marangu út: a Kilimandzsáró csúcsát 7 útvonalon lehet megközelíteni. Ezek közül 6 gyalogúton nem korlátozzák a résztvevők számát, és csak sátrakban lehet tölteni az éjszakát. Egyetlen útvonalon azonban, a Marangu úton limitált a napi résztvevők száma, az éjszakákat pedig menedékházakban töltik a túrázók. Ez a Kilimandzsáró legkönnyebb és legszebb útvonala, továbbá a legjobb lehetőségeket biztosítja a pihenés és az akklimatizáció számára. A menedékházak rendelkeznek egyszerű mosdókkal, amik jelentősen növelik a túrázók komfortérzetét. A Marangu út menedékházainak korlátozott a befogadóképessége, ezért ezen az útvonalon kevés túrázóval találkozunk, szemben az olcsóbb és csak sátras szálláslehetőséget kínáló többi útvonallal. A legzsúfoltabb ösvény a Machame, ami egyrészt fizikálisan nagyobb kihívás elé állítja a túrázókat, másrészt a zsúfolt sátortáborok környékén nem a legjobbak a higiéniai viszonyok.
 • Marangu Gate: a túra kezdetén a teherhordók átveszik a maxium 10 kg súlyú csomagjainkat, majd a szükséges adminisztráció után nekivágunk a túrának.
 • Gyalogtúra a Mandara menedékházig: az 1850 méteren fekvő Marangu kaputól egy jól kiépített ösvényen indulunk felfelé. Gyönyörű, buja trópusi erdőben túrázunk, közben egy pihenőhelyen elfogyasztjuk a túra kezdetén kapott „ebéd-dobozunk” tartalmát. Folytatva a gyaloglást dél­utá­n ér­jük el a 2700 m ma­ga­san ta­lál­ha­tó Mandara me­ne­dék­há­zat, ahol az éj­sza­kát tölt­jük. Táv: 8 km, szint: fel 850 m, me­net­idő: 3-4 óra, a túra nehézsége: (***).
 • Maundi kráter: ha az időjárás engedi, délután egy rövid kirándulásra indulunk. Körülbelül egy óra alatt körbejárjuk a Maundi krá­tert, és közben megpillanthatjuk Afrika harmadik legmagasabb csúcsát, az 5149 méteres Mawenzit. Ezután visszatérünk a Mandara menedékházhoz, ahol megvacsorázunk. A túra nehézsége: (*).
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

4. napMan­dara ház (2700 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Gyalogtúra a Horombo menedékházhoz: reg­gel ismét átadjuk a felszerelésünk nagyobbik részét a teherhordóknak, míg a kisebbik részét egy hátizsákban magunkal visszük. A 2700 m magasan épült Mandara me­ne­dék­ház­tól indulunk és hamarosan magunk mögött hagyjuk a sűrű trópusi erdőt. Kinyílik előttünk a táj és látványos óriáshangák között vezet az utunk. Most már gyakran feltűnik túránk célja, a Kibo hatalmas vulkáni kúpja, de jól láthatjuk a közelebb fekvő Mawenzit is. Egyre sziklásabb, de jól járható ösvényen túrázunk egészen a 3700 m magasan épült Horombo menedékházig. Táv: 13 km, szint: fel 1000 m, me­net­idő: 5-7 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Horombo ház: a Horombo nem egyetlen menedékházat takar, mivel külön épületekben kaptak helyet a hálóhelyiségek, az étkező valamint a vizesblokk. A délutánt pihenéssel vagy a környéken tett sétával tölthetjük. Ezen a szállásunkon egymás után két éjszakát töltünk.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

5. napHorom­bo ház (3700 m) – Mawenzi kunyhó (4530 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Mawenzi: ezen a reggelen egy akk­li­ma­ti­zá­ci­ós tú­rára indulunk, amely­nek célja, hogy minél jobban segítse a nagy magassághoz való alkalmazkodásunkat. A hatalmas Kilimandzsáró hegység három nagyobb krátere a Kibo (5896 m), a Mawenzi (5149 m) és a Shira (4006 m). A célunk ezek közül a szinte megmászhatatlannak tűnő Mawenzi.
 • Akklimatizációs túra a Mawenzi lábához: a túra során a Horombo ­ház­tól egé­szen 4530 mé­ter magasra, a Mawenzi lábához gyaloglunk. A Horombo ház után nem sokkal elhaladunk a Zeb­ra-szik­lák mel­lett, amik a vul­ká­ni mű­kö­dés hatására vál­tak zeb­ra­csí­kos­sá. 3-4 óra elteltével érkezünk a Mawenzi kunyhóhoz (4530 m), ami egy apró menedék a hegymászók számára az 5149 m ma­gas Hans Meyer csúcs alatt. Megpihenünk és eltöltünk itt egy kis időt, majd visszatúrázunk a Horombo házhoz. Táv: 10 km, szint: fel 830 m, le 830 m, me­net­idő: 5-6 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Horombo ház: elfogyasztjuk a késői ebédünket, majd a nap hátralévő része a pihenésé.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

6. napHorom­bo ház (3700 m) – Kibo ház (4700 m)
 • Gyalogtúra a Kibo menedékházig: reggel folytatjuk a túrát a Kilimandzsáró csúcsa felé. A mai célunk a legmagasabban fekvő menedékház, a 4700 méteren épült Kibo. Szik­lás te­re­pen tú­rá­zunk és nem­so­ká­ra elérjük a Last Water Point ne­vű forrást, ahol va­ló­ban utol­já­ra ve­he­tünk vi­zet a Kibo csú­csa fe­lé. 3-4 óra múl­va elha­la­dunk a Jiwe la Ukoyo szik­la kö­ze­lé­ben, amely he­gyes alak­ja mi­att fon­tos tá­jé­ko­zó­dá­si pont. Amint egyre magasabbra jutunk, teljesen eltűnik a növényzet, és szinte holdbéli tájon túrázunk egyre feljebb. Délután érkezünk a Kibo me­ne­dék­házhoz, ahol a rövid éjszakát töltjük. Táv: 10 km, szint: fel 1000 m, me­net­idő: 5-7 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Kibo menedékház: a Kilimandzsáró alaptábora maga a Kibo ház, amely kényelemben és szolgáltatásban lényegesen egy­sze­rűbb a többinél. Ami azonban lényeges számunkra, hogy tiszta, száraz és szélcsendes helyen tudunk pihenni a csúcstúra előtt. Es­te igyek­szünk mi­nél előbb nyu­go­vó­ra tér­ni, hogy ele­get tud­junk alud­ni a más­na­pi ­tú­ra előtt.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

7. napKibo ház (4700 m) – Uhuru csúcs (5896 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Csúcstúra: hos­­szú nap­nak né­zünk elé­be, ami nem sokkal éj­fél után kez­dő­dik. Éjszaka in­du­lunk a Ki­li­man­dzsá­ró csú­csa fe­lé. Elhagy­juk a Kibo ­há­zat (4700 m) és sötétben, fej­lám­pá­ink fé­nyé­ben tú­rá­zunk egy­re fel­jebb. Hosszas gyaloglás után, 5182 méter ma­ga­san elér­jük a Hans Meyer-barlangot, ahol megpihenünk. A tempó a nagy magasság miatt nagyon lassú. Ezután az út me­re­dek­ké vá­lik, miközben egy szer­pen­ti­nen tú­rá­zunk fel­fe­lé a Kibo ol­da­lá­ban. Az utolsó szakasz nem túl kön­­nyű, de ha­ma­ro­san el­ér­jük a krá­ter szé­lét. Meg­pi­he­nünk a Kibo pe­re­mén, az 5680 m ma­gas Gillman’s Point csú­cson, ahol ránk köszönt a nap­fel­kel­te. Kitárul előttünk a panoráma és a Nap melegétől felmelegedhetünk. A látvány cso­dá­la­tos: alat­tunk Af­ri­ka, és a kontinens leg­ma­ga­sabb pont­ja sincs már mes­­sze. Be­lát­ha­tunk a Kibo krá­te­ré­be, meg­pil­lant­hat­juk a Ke­le­ti Jég­me­zőt, és há­tunk mö­gött a Mawenzi is tel­jes pom­pá­já­ban tündököl. To­váb­bi 1,5-2 órás tú­rá­val ér­jük el a Ki­li­man­dzsá­ró leg­ma­ga­sabb pont­ját, az 5896 m ma­gas Uhuru csú­csot. Ez­zel meg­ér­kez­tünk Af­ri­ka te­te­jé­re. Megpihenünk és elkészítjük a csúcsfotókat. Táv: 8 km, szint: fel 1200 m, le 1200 m, me­net­idő: összesen 10-11 óra, a túra nehézsége: (*****).
 • Gyalogtúra a Horombo házig: a pihenés után elindulunk vissza a Kibo házhoz. Le­fe­lé már sok­kal gyor­sab­ban ha­la­dunk, érint­jük a Gillman’s Pointot, majd hosszan ereszkedve, a déli órákban érkezünk a Kibo me­ne­dék­há­zhoz. Megebédelünk, pihenünk egy keveset, majd folytatjuk a túrát lefelé. Újabb ezer métert ereszkedünk a már jól ismert Horombo házig, ahol az éjszakát töltjük. Táv: 10 km, szint: le 1000 m, me­net­idő: 3-4 óra, a túra nehézsége: (***).
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, ebéd, vacsora.
8. napHorom­bo ház (3700 m) – Mandara ház (2700 m) – Marangu Gate (1850 m) – Arusha
 • Gyalogtúra a Marangu Kapuig: a reg­ge­li után elhagyjuk a Horombo menedékházat és útnak indulunk lefelé. Folyamatosan ereszkedünk a már ismerős úton. El­ha­la­dunk a Mandara ház (2700 m) mel­lett, ahol már eltöltöttünk egy éjszakát, majd a Marangu Kapuhoz (1850 m) ér­ke­zünk. Táv: 20 km, szint: le 1850 m, me­net­idő: 5-6 óra, a túra nehézsége: (***). Megkapjuk a túra teljesítéséért járó oklevelet, majd az egész gyalogtúra végén átadjuk a teherhordóinknak szánt borravalót.
 • Utazás: a túra után autóbusszal Arushába utazunk.
 • Arusha: a már ismert hotelben lesz a szállásunk Arushában. Este felkeressük a kedvenc éttermünket és megünnepeljük a – remélhetőleg sokak számára sikeres – csúcstúrát.
 • Szál­lás: szálloda***; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd.
9. napArusha – repülés Amszterdam felé
 • Arusha: a repülőjárat indulásától függően töltünk még időt Arushában. Napközben felkereshetjük a kézműves piacot, ahol rengeteg árus kínálja portékáit.
 • Repülés: a szállodából taxival, egyénileg utazunk ki a Kilimanjaro repülőtérre, ahonnan az Európába tartó járatunk indul.
 • Étkezés: reggeli.
10. napAmszterdam – Budapest
 • Repülés: amszterdami átszállás után folytatjuk a repülést Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.
SzafariHosszabbítás: Manyara Nemzeti Park és a Ngorongoro kráter
 • A Kilimandzsáró túra után megismerkedhetsz Tanzánia két híres természetvédelmi területével.
 • A kétnapos hosszabbítás ára: 190.000 Ft, az előleg 80.000 Ft.
 • A program ára tartalmazza az utazást terepjárókkal, a szállást lodge-ban (kétágyas szobákban), az étkezést, a nemzeti parkok belépőjét, valamint 5 résztvevő felett a Baraka túravezető díját.
 • A program ára nem tartalmazza a biztosítást és a kötelezően fizetendő borravaló összegét.
9. napArusha – Manyara Nemzeti Park
 • Manyara-tó Nemzeti Park: a kétnapos szafari első reggelén terepjárókkal hagyjuk el Arushát. A Manyara-tó Nemzeti Parkba utazunk, amely a Nagy Hasadék-völgyben fekszik. A 325 négyzetkilométeres park egyharmada szárazföld, a többit a tó felszíne teszi ki. Mielőtt 1960-ban nemzeti parkká nyilvánították a területet, felkapott vadászparadicsom volt, amiről még Hemingway is megemlékezett. A park páratlan fekvése sok látogatónak meglepetést okoz, mivel buja erdő határolja a tó kék vizét. A Manyara Nemzeti Park főleg a gazdag madárvilágáról, különösen a rengeteg rózsaszín flamingókról nevezetes, de nagy számban élnek a vidéken vízilovak, elefántok és zsiráfok is. Némi szerencsével oroszlánokat is láthatunk, amik errefelé a fákon szeretnek tanyázni.
 • Bougainvillea Safari Lodge: a szafari után egy hangulatos lodge-ben, azaz egy afrikai stílusú, különálló épületekből álló szállodában lesz a szállásunk.
 • Szál­lás: lodge; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

10. napNgorongoro kráter – Arusha – Kilimanjaro repülőtér – repülés Amszterdam felé
 • Ngorongoro kráter: a reggeli után elhagyjuk a szállásunkat és a közeli Ngorongoro kráterhez utazunk, amely nem csak Tanzánia és Kelet-Afrika, hanem a világ egyik leghíresebb természetvédelmi területe. Sokak szerint Afrikában a Ngorongoro a legjobb helyszín a vadon élő állatvilág tanulmányozására, ugyanis nagy számban élnek itt olyan állatok, amik megpillantásához máshol hatalmas szerencse kell. A kráter egy óriási tűzhányó beszakadásával érte el mai nagyságát. Jelenleg ez a világ legnagyobb, mintegy 20 kilométer átmérőjű kalderája. A kráter pereméről a terepjárókkal leereszkedünk a kráter mélyére, ahol nagyon sok állatot láthatunk. Többek között elefántokat, bivalyokat, gazellákat, zebrákat, gnúkat, megannyi növényevő állatot és jó eséllyel oroszlánokat is fotózhatunk. A Ngorongoro főleg az oroszlánokról híres, amik megpillantásához egész Kelet-Afrikában itt a legjobbak az esélyek. A piknik ebédünket egy árnyas fákkal övezett pihenőhelyen fogyasztjuk el, majd elhagyjuk a Ngorongoro vidékét.
 • Utazás: a szafari után visszautazunk Arushába, ahol a repülés előtt még lezuhanyozhatunk egy szállodai szobában.
 • Repülés: a késő esti, a Kilimanjaro repülőtérről induló KLM járattal a legcélszerűbb hazaindulni.
 • Étkezés: reggeli, csomagolt ebéd.
11. napAmszterdam – Budapest
 • Repülés: amszterdami átszállás után folytatjuk a repülést Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.
ZanzibárHosszabbítás Zanzibáron
 • Hosszabbítás Zanzibáron: a Kilimandzsáró vagy a szafari után az Indiai-óceán fehér homokos partján pihenheted ki magad. Arushából repülővel juthatsz el Zanzibárra, majd a helyi partnerünk segítségével a sziget északi részén fekvő Nungwi üdülőfaluba. Az általunk ajánlott szálloda Zanzibár legszebb fehér homokos tengerpartja mellett épült, amely a világ toplistás strandjai között is megállja a helyét. A hotelben könnyen megszervezhető egy fakultatív sznorkeltúra, búvárkodás, fűszerültetvény-látogatás vagy akár egy városnézés Zanzibár központjában, Stone Town-ban. Egy kétszemélyes szoba ára reggelivel és vacsorával éjszakánként: 45.000 Ft-tól indul. Kérésre pontos árakat küldünk.

Fotók: Endrész György, Nádai László

Mit tartalmaz az ár?

utazás
 • Az utazást autóbusszal Arusha és a Kilimandzsáró között.


szállás
 • 3 éjszaka szállást Arushában, háromcsillagos szállodában, kétágyas szobákban.
 • 5 éjszaka szállást menedékházakban a gyalogtúra során.


étkezés
 • 8 reggelit, 6 ebédet és 5 vacsorát.


A teherhordást a Kilimandzsárón.
A Kilimandzsáró Nemzeti Park belépőjét.
túravezetés
 • A helyi sofőrök és túravezetők díjait.
 • A Baraka túravezetését.
 • A Baraka szervezését.


repülés
 • A repülőjegyet és a repülőtéri illetéket.
 • A repülőtéri transzfereket.


A további étkezéseket és az italokat.
A tanzániai vízum árát.
egyéb
 • A szafari illetve a Zanzibár hosszabbítást.
 • A borravalókat és személyes kiadásokat.


A poggyász- és balesetbiztosítást.

Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek

 • Az utazás előlegét a jelentkezést követő munkanapon el kell küldened az irodánk számára, ellenkező esetben töröljük a foglalást. Mindaddig nem foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg nem érkezik a bankszámlánkra.
 • Ha a jelentkezés után meggondoltad magad, és mégsem kívánsz utazni, mindenképp jelezd irodánknak! Egyik útról egy másikra való átjelentkezés lemondásnak minősül.
 • A csoport menetrendjétől eltérő repülőjegyet 10.000 Ft módosítási költség ellenében tudunk foglalni.
Van kérdésed?
A kérdésed legalább 5, maximum 2000 karakter hosszúságú lehet.
Küldés

Repülőjegy

Ennél az utazásnál egyéni repülőjegyeket foglalunk a résztvevők számára. A jegyeket akkor foglaljuk le, amikor összeállt az induláshoz szükséges minimum létszám, és garantált az indulás. A foglalást követő 1-2 napon belül a repülőjegyeket ki kell fizetni.

Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #cde60e22-55d1-41aa-8c10-e92123290687

A túra körülményei

 • A túrán a felszerelésünket teherhordók viszik. Fontos információ, hogy a teherhordók maximum 10 kg súlyú csomagokat vesznek csak át minden résztvevőtől.
 • A túrákra egy kisméretű hátizsákot kell magunkkal vinnünk, benne tartalék meleg ruhával, az ivóvízzel, az ebédcsomaggal és a személyes dolgainkkal.
 • A túra során napi háromszori étkezést biztosít számunkra a csoportunk saját szakácsa.
 • Reggelizni és vacsorázni a menedékházaknál fogunk, ebédelni – az akklimatizációs nap kivételével – útközben. Az útközben elfogyasztott ebéd csomagolt ebédet jelent, amit reggel egy dobozban kapunk meg.

Akklimatizáció

A túra nem elsősorban a napi távolságoktól és szintemelkedésektől nehéz, hanem a nagy tengerszint feletti magasság miatt. Ezért iktatunk be útközben egy akklimatizációs napot, amely jelentősen növeli a csúcsra jutás esélyeit. Ahogy egyre feljebb jutunk, egyre jobban csökken a fizikális teljesítőképességünk, és érezhetjük a kezdődő enyhe hegyibetegség tüneteit. Mindez fejfájással kezdődik, majd étvágytalansággal és alvási nehézségekkel folytatódhat. Fontos tudni, hogy a magassághoz való alkalmazkodás nem erőnlét, hanem egyéni adottság kérdése. Sok erős és tapasztalt túrázó kevésbé viseli jól a magasságot, mint a szinte először túrázó kezdő. Hogy ki hogyan reagál a magasságra, az lényegében csak a helyszínen derül ki. A túrára kitartást igénylő sportokkal célszerű készülni. Ajánljuk a rendszeres túrázást, a futást, a kerékpározást, a spinninget vagy az úszást.

Kon­zul­tá­ció

Amennyiben szeretnél konzultálni a túravezetőnkkel, kérd az elérhetőségét az irodánktól!

Szükséges felszerelés

Öltözet: ké­nyel­mes és vízálló tú­ra­ba­kancs, stra­pa­bí­ró tú­ra­öl­tö­zet, jó minőségű és lélegző anyagból (pl. Gore-Tex) készült esőkabát és esőnadrág, vastagabb és vékonyabb polárfelsők, sap­ka, kesz­tyű, alsó és felső aláöltözet, kendő vagy baseball sapka napszúrás és leégés ellen, vékonyabb pehelykabát, tartalék túracipő. A ruházat összeállításánál vedd figyelembe, hogy a csúcson akár -10 °C és erős szél is előfordulhat. A meleg kesztyű fontosságára külön felhívjuk a figyelmed; két párat hozz, amit egymásra is fel tudsz húzni. Túrafelszerelés: egy erős és vízhatlan anyag­ból ké­szült sport­tás­ka a gya­log­tú­rás fel­sze­re­lé­sünk­nek (amit a te­her­hor­dók visz­nek), egy kisméretű há­ti­zsák (amiben mi ma­gunk vis­­szük a sze­mé­lyes dol­ga­in­kat), egy másik sporttáska vagy bőrönd (annak a felszerelésnek, amit a gyalogtúra idején az arushai szállodában hagyunk), me­leg há­ló­zsák, amelynek a komfort értéke legalább -5 ­°C-os, 1,5 literes ku­lacs, fej­lám­pa, zseb­kés, UV-szűrős nap­szem­üveg, fény­vé­dő krém, túrabot. Cél­sze­rű gon­dos­kod­ni a nagy cso­mag­ban lé­vő fel­sze­re­lé­sünk eső el­le­ni vé­del­mé­ről, mi­vel a te­her­hor­dók nem so­kat tud­nak ten­ni eső ese­tén a fel­sze­re­lé­sünk szá­ra­zon tar­tá­sa ér­de­ké­ben. Leg­jobb min­dent nejlon­ba cso­ma­gol­ni a sport­tás­kán be­lül. Felesleges nagy hátizsákba pakolnunk a felszerelésünket, mivel mi magunk nem fogjuk azt cipelni, a teherhordók pedig más módszerrel viszik a terheket. Minden szempontból sokkal praktikusabb egy erős anyagból készült sporttáska. Bőröndöt hozni a gyalogtúrára szigorúan tilos! Mi­vel a gya­log­tú­ra alatt kor­lá­to­zot­tak a tisz­tál­ko­dá­si le­he­tő­sé­gek, ezért célszerű ned­ves tör­lő­ken­dőket magunkkal vinni.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #7be11b7c-fa1f-4465-8023-7f2d572f38d5

Étkezés és ivóvíz

Az utazás részvételi költsége a gyalogtúra alatt teljes ellátást, Arushában pedig reggelit tartalmaz. Az étkezések felsorolása a részletes programban olvasható. Arushában éttermekben tudunk ebédelni és vacsorázni, nem túlságosan drágán. A gyalogtúrán az ebéd a legtöbb esetben csomagolt ebéd lesz, amit reggel kapunk meg egy dobozban, és magunkkal tudunk vinni a túrára. Az ételek ízletesek és táplálóak; célszerű azonban a túrára némi élelmet itthonról kivinnünk. Főleg azon a napon legyen nálunk tartalék élelmiszer, amelyiken a csúcsot érjük el. Ez a nap hosszú és fárasztó, ezért jól jöhet néhány csokoládé- vagy energiaszelet, szőlőcukor vagy müzliszelet. A túra során az ivóvizet a szakácsunktól kapjuk. Emiatt mindenképpen szükségünk lesz egy 1,5 literes kulacsra, vagy több kisebbre, amikben összesen 1,5 liter ivóvizet tudunk magunkkal vinni. A Kilimandzsáró Nemzeti Park szabályai tiltják a PET palackok bevitelét, ezért mindenképp itthonról vigyünk magunkkal megfelelő fém vagy műanyag túra-kulacsot. A Kilimandzsárón kívül kizárólag palackozott ivóvíz fogyasztását javasoljuk, amely sok helyen kapható.

Időjárás

A Kilimandzsárón való túrázás legideálisabb időszaka a január és február hónapok. A túra kezdetén akár 30 °C-os melegre is számíthatunk, 2-3000 m körüli magasságban azonban már csak 15-18 °C valószínű. Éjszaka 5-10 °C-ra hűl le a levegő. A leghidegebb a 4700 m magasan lévő Kibo menedékház környékén lesz, ahol fagypont alatt is lehet a levegő hőmérséklete. Ebből a házból még éjszaka indulunk el az Uhuru csúcsra; ekkor a túra során elképzelhető akár -10 °C is. Szél előfordulhat, amely a kitett helyeken jelentősen hűtheti szervezetünket. Tartós esőzések nem valószínűek, de a magashegyi időjárásnak megfelelően délutánonként előfordulhatnak rövidebb esők. Arushában napközben 26-30 °C, este 18-22 °C várható. Ezeken az oldalakon ellenőrizheted Arusha, az Uhuru csúcs, a Ngorongoro kráter és Zanzibár aktuális időjárását.

Időeltolódás

+ 2 óra.

Kommunikáció

Az angol nyelvet mindenhol használhatjuk. A Kilimandzsárón a mobiltérerő csak igen korlátozottan érhető el. Az arushai szállodában wifin keresztül érhetjük el az internetet.

Vízum Tanzániába

Tanzániába magyar állampolgárok számára vízum szükséges, amelyet érkezéskor, a repülőtéren vásárolhatunk meg. A vízum ára 50 USD. A vízumhoz útlevél szükséges, ami a hazaérkezéstől számítva, még további legalább 6 hónapig érvényes. Az útlevélben rendelkezésre kell állnia egy üres oldalpárnak.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #0789214b-aa4f-4dab-86b8-329b1320406a

Sze­mély­zet

A Baraka tú­ra­ve­ze­tője, helyi túravezetők, teherhordók, szakács, sofőrök.

Egészségügy

Malária: Arusha és a Kilimandzsáró magasabb vidékei alacsony kockázatot jelentenek a malária szempontjából, de ennek ellenére érdemes védekeznünk gyógyszeresen a betegség ellen. A leghatásosabb gyógyszert, a Malaront a háziorvos írhatja fel receptre és a gyógyszertárakban megrendelésre kapható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyógyszer szedése előtt mindenképp konzultálj a háziorvosoddal. Sárgaláz: Tanzániába kötelező a sárgaláz elleni védőoltás; e nélkül nem léphetünk az ország területére. Az oltásról szóló igazolást, az oltási könyvet magunkkal kell vinnünk. Ez ugyanolyan fontos, mint az útlevél. Sárgaláz elleni oltást kizárólag Budapesten, a Nemzetközi oltóközpontban kaphatunk. Ajánlott gyógyszerek az utazáshoz: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer. Jó ha van nálunk ragtapasz, sebfertőtlenítő és fásli. A nagy magasság miatt a fe­jünk min­den bi­zon­­nyal né­ha fáj­ni fog, ezért mindenképpen legyen nálunk akár többféle fáj­da­lom­csil­la­pí­tó (Quare­lin, Panadol, stb.). Az irodánk túravezetője elsősegélynyújtásban tud segíteni; gyógyszereket nem tud biztosítani a résztvevőknek. Ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz. A biztonság kedvéért utazás előtt (minél hamarabb) konzultálj a Nemzetközi Oltóközpont munkatársaival, vagy a megyei ÁNTSZ szak­em­be­re­i­vel, illetve a háziorvosoddal. Érdemes ellátogatni az utazaselott.hu honlapra is.

Elektromos áram

Tanzániában az európaitól eltérő elektromos csatlakozó van használatban. Célszerű már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót. A gyalogtúra idején nélkülöznünk kell az elektromos áramot.

Va­lu­ta

Nagyon lényeges, hogy kizárólag amerikai dollárt vigyünk magunkkal, és olyan bankjegyeket, amik 2002. utáni kiadásúak, valamint kis címletűek (1, 2, 5, 10 és 20 címletek). A régebbi bankjegyeket sehol sem fogadják el Tanzániában, a nagy címletekből (50, 100) pedig nem tudnak visszaadni. Tanzániában a tanzániai shilling (TSH) a hivatalos fizetőeszköz. 1 Ft = kb. 7,5 shilling. Turisták azonban főleg dollárral fizethetnek az országban. Eurót ne vigyünk az utazásra! A kártyás fizetést és ATM-ek használatát nem javasoljuk.

Ajánlott költőpénz

Körülbelül 200-250 USD + a helyben fizetendő költségek.

Helyszínen fizetendő költségek

 • Tanzániai vízum: 50 USD
 • Repülőtéri transzfer taxival: egy út kb. 50 USD
 • Arusha, kávéültetvény látogatás: 155 USD
 • Borravaló a Kilimandzsáró túrán a teherhordóknak, minden utastól: 150-200 USD
 • Helyszínen fizetendő, nemzetközi repülőtéri illeték: 25 USD
 • Helyszínen fizetendő, repülőtéri biztonsági díj: 8 USD (nem minden esetben kérik)
 • A közölt árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. A helyszínen fizetendő költségek változásáért és bővüléséért irodánk nem tud felelősséget vállalni.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #b409e024-5de8-4e23-920a-2b31ac6738ee

Csomagolás a repülőre

 • Információ a repülőn feladható poggyászokról, valamint a kézipoggyászokról: Budapest Airport.
 • Ritkán, de sajnos előfordul, hogy a repülőre feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Emiatt elővigyázatosságból célszerű magunknál tartani a túracipőnket, az esőkabátunkat és némi meleg ruhát.
 • A gyalogtúrán két csomagunk lesz. Egy maximum 10 kg súlyú sporttáska, amelynek strapabírónak és vízállónak kell lennie. Mivel ezt teherhordók hozzák utánunk, ezért szigorúan tilos bőröndöt hozni a túrára.
 • A túrás felszerelésünk kisebbik részét egy hátizsákban visszük magunkkal. Azt a felszerelésünket pedig, amire nem lesz szükségünk a túra során, Arushában, a hotelben hagyjuk; erre a célra megfelel egy másik sporttáska vagy akár egy bőrönd.

Biztosítások

Az utazáson való részvétel feltétele, hogy olyan balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési űrlapon igényelhetsz. Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási biztosítás nyújthat segítséget. Ilyen esetben a biztosító 10% önrész levonása után visszafizeti az utazás árát.

Nyilatkozat

 • Az utazásunk kalandtúra, amely Afrika távoli, ritkán lakott részeire vezet. A közlekedési eszközök és a szállások alacsonyabb színvonalúak, mint Európában.
 • A szállásokon előfordulhat, hogy az utasaink kis mértékben eltérő elhelyezést kapnak.
 • Az időjárás, a politikai helyzet, és a közlekedési nehézségek befolyásolhatják a túra programját.
 • Különösen zord időjárás esetén irodánk fenntartja a jogot a program megváltoztatására. Egy ilyen jellegű döntés a túravezetőnek hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű.
 • Amennyiben egy résztvevő erőnléte meg sem közelíti a csoport erőnlétének átlagát, és ezzel már veszélyezteti a saját és a csoport időbeosztását és/vagy biztonságát, úgy a Baraka túravezetője a helyszínen eltanácsolhatja a túrától.
 • Amennyiben a csoport létszáma nem éri el a minimum létszámot, 20 nappal indulás előtt az irodánk lemondhatja az utazást. Ilyen esetben az addig befizetett részvételi költség maradéktalanul visszajár vagy beszámítható más utazásra.
 • A légitársaság járatainak esetleges késéséből vagy törléséből adódó többletköltségekért irodánk nem vállal felelősséget.
 • Amennyiben a légitársaság nem oldja meg maradéktalanul a járatkésés vagy törlés esetén szükséges váratlan helyzeteket, az emiatt igénybe vett utazási szolgáltatások (szállás, étkezés, transzfer) költsége a résztvevőket terheli. Az utazás ajánlott korhatára: 16-55 év.

Lemondási szabályok

 • 60-46. napok közt: a részvételi díj 10 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra.
 • 45-26. napok közt: a részvételi díj 50 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra.
 • 25-16. napok közt: a részvételi díj 75 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra. 15 napon belül: a részvételi díj 100 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra.

Biztonságos foglalás

Szükséges a túrát előre lefoglalnom?

 • Igen, szükséges. Mivel ez a túra népszerű, ezért ajánlott minél előbb lefoglalnod.
 • Használd a fent található foglalási panelt, melyen keresztül biztonságosan és könnyen tudod véglegesíteni a foglalást.


Mikor kell fizetnem?

 • Fizetni ráérsz később. A foglalási rendszerünket itt, a Trekhunt-nál úgy alakítottuk ki, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen.
 • Nem kérünk mást, csupán a nevedet, email címedet és a telefonszámodat.
 • Ezeket az adatokat továbbítjuk a túravezetőnek, aki a foglalásod után felveszi veled a kapcsolatot (többnyire email-ben).
 • Nem kérünk bankkártya adatokat!


Milyen egyéb költségek vannak?

 • Nincs egyéb költség a Trekhunt-on.
 • Nincs sem kezelési díj, sem foglalási díj.
 • A túrát nálunk ugyanannyiért kapod meg, mint a szolgáltatónál.


Biztonságos a foglalás?

 • A foglalási rendszerünk a legbiztonságosabb, hiszen nem kérünk semmilyen bankkártya adatot.
 • A neveden, email címeden és telefonszámon kívül semmit nem kérünk.


Foglald le ma a túrát, hogy ne maradj le!

Térkép

A gyalogtúra nehézsége

Komoly gyalogtúrára kell számítani, ennek ellenére nem hegymászókat várunk, hanem tapasztalt túrázókat.

Olyanoknak ajánljuk a Kilimandzsáró gyalogtúrát, akik túráztak már magashegységben és időnként állóképességet igénylő sportot űznek (futás, úszás, kerékpározás, stb.).

Programterv

1. napBudapest – Amszterdam – Kilimanjaro repülőtér – Arusha
 • Repülés: az általunk ajánlott KLM légitársaság menetrendje szerint kora reggel indulunk a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről Amszterdamba, majd onnan átszállás után Tanzánia felé folytatjuk a repülést. Az esti órákban szállunk le a Kilimanjaro repülőtéren, ahonnan egyénileg, taxikkal juthatunk el az arushai szállodába.
 • Arusha: a város Tanzánia egyik legfontosabb idegenforgalmi központja, mivel közel fekszik a Kilimandzsáróhoz és több híres nemzeti parkhoz. A szállásunk szállodában lesz a következő két éjszakára.
 • Szállás: szálloda***.

2. napArusha
 • Arusha: ezt a napot Arushában töltjük. Kipihenjük magunkat a túra előtt, ráhangolódunk Afrikára, és megvárjuk a csapat azon tagjait, akik kevésbé kedvező menetrenddel érkeznek Tanzániába. Arusha a turisták számára keveset nyújt, mégis érdemes tenni egy sétát a központban, amely egy tipikus afrikai város képét nyújtja.
 • Kávéültetvény: egy fakultatív program keretében felkereshetünk egy kávéültetvényt, ahol megnézhetjük hol és hogyan termesztik a mindennapi feketénk alapanyagát. Sokat megtudhatunk a kávéfajtákról, a betakarításról és a feldolgozásról, sőt a csésze kávénk elkészítésében mi is segíthetünk. Látogatást teszünk egy faluban, megebédelünk, majd visszautazunk a szállodánkba.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli.
3. napArusha – Marangu Gate (1850 m) – Mandara ház (2700 m)
 • Utazás: ezen a reggelen kezdődik a nagy kaland, a gyalogtúra Afrika csúcsára. A reg­ge­li után elhagyjuk a szállodát és busszal utazunk a Kilimandzsáró lábához. A felszerelésünknek azt a részét, amire a túrán nem lesz szükségünk, a szállodában hagyhatjuk. Körülbelül három óra elteltével ér­ke­zünk a Marangu Kapuhoz, a túra kezdetéhez.
 • Marangu út: a Kilimandzsáró csúcsát 7 útvonalon lehet megközelíteni. Ezek közül 6 gyalogúton nem korlátozzák a résztvevők számát, és csak sátrakban lehet tölteni az éjszakát. Egyetlen útvonalon azonban, a Marangu úton limitált a napi résztvevők száma, az éjszakákat pedig menedékházakban töltik a túrázók. Ez a Kilimandzsáró legkönnyebb és legszebb útvonala, továbbá a legjobb lehetőségeket biztosítja a pihenés és az akklimatizáció számára. A menedékházak rendelkeznek egyszerű mosdókkal, amik jelentősen növelik a túrázók komfortérzetét. A Marangu út menedékházainak korlátozott a befogadóképessége, ezért ezen az útvonalon kevés túrázóval találkozunk, szemben az olcsóbb és csak sátras szálláslehetőséget kínáló többi útvonallal. A legzsúfoltabb ösvény a Machame, ami egyrészt fizikálisan nagyobb kihívás elé állítja a túrázókat, másrészt a zsúfolt sátortáborok környékén nem a legjobbak a higiéniai viszonyok.
 • Marangu Gate: a túra kezdetén a teherhordók átveszik a maxium 10 kg súlyú csomagjainkat, majd a szükséges adminisztráció után nekivágunk a túrának.
 • Gyalogtúra a Mandara menedékházig: az 1850 méteren fekvő Marangu kaputól egy jól kiépített ösvényen indulunk felfelé. Gyönyörű, buja trópusi erdőben túrázunk, közben egy pihenőhelyen elfogyasztjuk a túra kezdetén kapott „ebéd-dobozunk” tartalmát. Folytatva a gyaloglást dél­utá­n ér­jük el a 2700 m ma­ga­san ta­lál­ha­tó Mandara me­ne­dék­há­zat, ahol az éj­sza­kát tölt­jük. Táv: 8 km, szint: fel 850 m, me­net­idő: 3-4 óra, a túra nehézsége: (***).
 • Maundi kráter: ha az időjárás engedi, délután egy rövid kirándulásra indulunk. Körülbelül egy óra alatt körbejárjuk a Maundi krá­tert, és közben megpillanthatjuk Afrika harmadik legmagasabb csúcsát, az 5149 méteres Mawenzit. Ezután visszatérünk a Mandara menedékházhoz, ahol megvacsorázunk. A túra nehézsége: (*).
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

4. napMan­dara ház (2700 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Gyalogtúra a Horombo menedékházhoz: reg­gel ismét átadjuk a felszerelésünk nagyobbik részét a teherhordóknak, míg a kisebbik részét egy hátizsákban magunkal visszük. A 2700 m magasan épült Mandara me­ne­dék­ház­tól indulunk és hamarosan magunk mögött hagyjuk a sűrű trópusi erdőt. Kinyílik előttünk a táj és látványos óriáshangák között vezet az utunk. Most már gyakran feltűnik túránk célja, a Kibo hatalmas vulkáni kúpja, de jól láthatjuk a közelebb fekvő Mawenzit is. Egyre sziklásabb, de jól járható ösvényen túrázunk egészen a 3700 m magasan épült Horombo menedékházig. Táv: 13 km, szint: fel 1000 m, me­net­idő: 5-7 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Horombo ház: a Horombo nem egyetlen menedékházat takar, mivel külön épületekben kaptak helyet a hálóhelyiségek, az étkező valamint a vizesblokk. A délutánt pihenéssel vagy a környéken tett sétával tölthetjük. Ezen a szállásunkon egymás után két éjszakát töltünk.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

5. napHorom­bo ház (3700 m) – Mawenzi kunyhó (4530 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Mawenzi: ezen a reggelen egy akk­li­ma­ti­zá­ci­ós tú­rára indulunk, amely­nek célja, hogy minél jobban segítse a nagy magassághoz való alkalmazkodásunkat. A hatalmas Kilimandzsáró hegység három nagyobb krátere a Kibo (5896 m), a Mawenzi (5149 m) és a Shira (4006 m). A célunk ezek közül a szinte megmászhatatlannak tűnő Mawenzi.
 • Akklimatizációs túra a Mawenzi lábához: a túra során a Horombo ­ház­tól egé­szen 4530 mé­ter magasra, a Mawenzi lábához gyaloglunk. A Horombo ház után nem sokkal elhaladunk a Zeb­ra-szik­lák mel­lett, amik a vul­ká­ni mű­kö­dés hatására vál­tak zeb­ra­csí­kos­sá. 3-4 óra elteltével érkezünk a Mawenzi kunyhóhoz (4530 m), ami egy apró menedék a hegymászók számára az 5149 m ma­gas Hans Meyer csúcs alatt. Megpihenünk és eltöltünk itt egy kis időt, majd visszatúrázunk a Horombo házhoz. Táv: 10 km, szint: fel 830 m, le 830 m, me­net­idő: 5-6 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Horombo ház: elfogyasztjuk a késői ebédünket, majd a nap hátralévő része a pihenésé.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

6. napHorom­bo ház (3700 m) – Kibo ház (4700 m)
 • Gyalogtúra a Kibo menedékházig: reggel folytatjuk a túrát a Kilimandzsáró csúcsa felé. A mai célunk a legmagasabban fekvő menedékház, a 4700 méteren épült Kibo. Szik­lás te­re­pen tú­rá­zunk és nem­so­ká­ra elérjük a Last Water Point ne­vű forrást, ahol va­ló­ban utol­já­ra ve­he­tünk vi­zet a Kibo csú­csa fe­lé. 3-4 óra múl­va elha­la­dunk a Jiwe la Ukoyo szik­la kö­ze­lé­ben, amely he­gyes alak­ja mi­att fon­tos tá­jé­ko­zó­dá­si pont. Amint egyre magasabbra jutunk, teljesen eltűnik a növényzet, és szinte holdbéli tájon túrázunk egyre feljebb. Délután érkezünk a Kibo me­ne­dék­házhoz, ahol a rövid éjszakát töltjük. Táv: 10 km, szint: fel 1000 m, me­net­idő: 5-7 óra, a túra nehézsége: (****).
 • Kibo menedékház: a Kilimandzsáró alaptábora maga a Kibo ház, amely kényelemben és szolgáltatásban lényegesen egy­sze­rűbb a többinél. Ami azonban lényeges számunkra, hogy tiszta, száraz és szélcsendes helyen tudunk pihenni a csúcstúra előtt. Es­te igyek­szünk mi­nél előbb nyu­go­vó­ra tér­ni, hogy ele­get tud­junk alud­ni a más­na­pi ­tú­ra előtt.
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

7. napKibo ház (4700 m) – Uhuru csúcs (5896 m) – Horom­bo ház (3700 m)
 • Csúcstúra: hos­­szú nap­nak né­zünk elé­be, ami nem sokkal éj­fél után kez­dő­dik. Éjszaka in­du­lunk a Ki­li­man­dzsá­ró csú­csa fe­lé. Elhagy­juk a Kibo ­há­zat (4700 m) és sötétben, fej­lám­pá­ink fé­nyé­ben tú­rá­zunk egy­re fel­jebb. Hosszas gyaloglás után, 5182 méter ma­ga­san elér­jük a Hans Meyer-barlangot, ahol megpihenünk. A tempó a nagy magasság miatt nagyon lassú. Ezután az út me­re­dek­ké vá­lik, miközben egy szer­pen­ti­nen tú­rá­zunk fel­fe­lé a Kibo ol­da­lá­ban. Az utolsó szakasz nem túl kön­­nyű, de ha­ma­ro­san el­ér­jük a krá­ter szé­lét. Meg­pi­he­nünk a Kibo pe­re­mén, az 5680 m ma­gas Gillman’s Point csú­cson, ahol ránk köszönt a nap­fel­kel­te. Kitárul előttünk a panoráma és a Nap melegétől felmelegedhetünk. A látvány cso­dá­la­tos: alat­tunk Af­ri­ka, és a kontinens leg­ma­ga­sabb pont­ja sincs már mes­­sze. Be­lát­ha­tunk a Kibo krá­te­ré­be, meg­pil­lant­hat­juk a Ke­le­ti Jég­me­zőt, és há­tunk mö­gött a Mawenzi is tel­jes pom­pá­já­ban tündököl. To­váb­bi 1,5-2 órás tú­rá­val ér­jük el a Ki­li­man­dzsá­ró leg­ma­ga­sabb pont­ját, az 5896 m ma­gas Uhuru csú­csot. Ez­zel meg­ér­kez­tünk Af­ri­ka te­te­jé­re. Megpihenünk és elkészítjük a csúcsfotókat. Táv: 8 km, szint: fel 1200 m, le 1200 m, me­net­idő: összesen 10-11 óra, a túra nehézsége: (*****).
 • Gyalogtúra a Horombo házig: a pihenés után elindulunk vissza a Kibo házhoz. Le­fe­lé már sok­kal gyor­sab­ban ha­la­dunk, érint­jük a Gillman’s Pointot, majd hosszan ereszkedve, a déli órákban érkezünk a Kibo me­ne­dék­há­zhoz. Megebédelünk, pihenünk egy keveset, majd folytatjuk a túrát lefelé. Újabb ezer métert ereszkedünk a már jól ismert Horombo házig, ahol az éjszakát töltjük. Táv: 10 km, szint: le 1000 m, me­net­idő: 3-4 óra, a túra nehézsége: (***).
 • Szál­lás: me­ne­dék­ház; étkezés: reggeli, ebéd, vacsora.
8. napHorom­bo ház (3700 m) – Mandara ház (2700 m) – Marangu Gate (1850 m) – Arusha
 • Gyalogtúra a Marangu Kapuig: a reg­ge­li után elhagyjuk a Horombo menedékházat és útnak indulunk lefelé. Folyamatosan ereszkedünk a már ismerős úton. El­ha­la­dunk a Mandara ház (2700 m) mel­lett, ahol már eltöltöttünk egy éjszakát, majd a Marangu Kapuhoz (1850 m) ér­ke­zünk. Táv: 20 km, szint: le 1850 m, me­net­idő: 5-6 óra, a túra nehézsége: (***). Megkapjuk a túra teljesítéséért járó oklevelet, majd az egész gyalogtúra végén átadjuk a teherhordóinknak szánt borravalót.
 • Utazás: a túra után autóbusszal Arushába utazunk.
 • Arusha: a már ismert hotelben lesz a szállásunk Arushában. Este felkeressük a kedvenc éttermünket és megünnepeljük a – remélhetőleg sokak számára sikeres – csúcstúrát.
 • Szál­lás: szálloda***; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd.
9. napArusha – repülés Amszterdam felé
 • Arusha: a repülőjárat indulásától függően töltünk még időt Arushában. Napközben felkereshetjük a kézműves piacot, ahol rengeteg árus kínálja portékáit.
 • Repülés: a szállodából taxival, egyénileg utazunk ki a Kilimanjaro repülőtérre, ahonnan az Európába tartó járatunk indul.
 • Étkezés: reggeli.
10. napAmszterdam – Budapest
 • Repülés: amszterdami átszállás után folytatjuk a repülést Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.
SzafariHosszabbítás: Manyara Nemzeti Park és a Ngorongoro kráter
 • A Kilimandzsáró túra után megismerkedhetsz Tanzánia két híres természetvédelmi területével.
 • A kétnapos hosszabbítás ára: 190.000 Ft, az előleg 80.000 Ft.
 • A program ára tartalmazza az utazást terepjárókkal, a szállást lodge-ban (kétágyas szobákban), az étkezést, a nemzeti parkok belépőjét, valamint 5 résztvevő felett a Baraka túravezető díját.
 • A program ára nem tartalmazza a biztosítást és a kötelezően fizetendő borravaló összegét.
9. napArusha – Manyara Nemzeti Park
 • Manyara-tó Nemzeti Park: a kétnapos szafari első reggelén terepjárókkal hagyjuk el Arushát. A Manyara-tó Nemzeti Parkba utazunk, amely a Nagy Hasadék-völgyben fekszik. A 325 négyzetkilométeres park egyharmada szárazföld, a többit a tó felszíne teszi ki. Mielőtt 1960-ban nemzeti parkká nyilvánították a területet, felkapott vadászparadicsom volt, amiről még Hemingway is megemlékezett. A park páratlan fekvése sok látogatónak meglepetést okoz, mivel buja erdő határolja a tó kék vizét. A Manyara Nemzeti Park főleg a gazdag madárvilágáról, különösen a rengeteg rózsaszín flamingókról nevezetes, de nagy számban élnek a vidéken vízilovak, elefántok és zsiráfok is. Némi szerencsével oroszlánokat is láthatunk, amik errefelé a fákon szeretnek tanyázni.
 • Bougainvillea Safari Lodge: a szafari után egy hangulatos lodge-ben, azaz egy afrikai stílusú, különálló épületekből álló szállodában lesz a szállásunk.
 • Szál­lás: lodge; étkezés: reggeli, csomagolt ebéd, vacsora.

10. napNgorongoro kráter – Arusha – Kilimanjaro repülőtér – repülés Amszterdam felé
 • Ngorongoro kráter: a reggeli után elhagyjuk a szállásunkat és a közeli Ngorongoro kráterhez utazunk, amely nem csak Tanzánia és Kelet-Afrika, hanem a világ egyik leghíresebb természetvédelmi területe. Sokak szerint Afrikában a Ngorongoro a legjobb helyszín a vadon élő állatvilág tanulmányozására, ugyanis nagy számban élnek itt olyan állatok, amik megpillantásához máshol hatalmas szerencse kell. A kráter egy óriási tűzhányó beszakadásával érte el mai nagyságát. Jelenleg ez a világ legnagyobb, mintegy 20 kilométer átmérőjű kalderája. A kráter pereméről a terepjárókkal leereszkedünk a kráter mélyére, ahol nagyon sok állatot láthatunk. Többek között elefántokat, bivalyokat, gazellákat, zebrákat, gnúkat, megannyi növényevő állatot és jó eséllyel oroszlánokat is fotózhatunk. A Ngorongoro főleg az oroszlánokról híres, amik megpillantásához egész Kelet-Afrikában itt a legjobbak az esélyek. A piknik ebédünket egy árnyas fákkal övezett pihenőhelyen fogyasztjuk el, majd elhagyjuk a Ngorongoro vidékét.
 • Utazás: a szafari után visszautazunk Arushába, ahol a repülés előtt még lezuhanyozhatunk egy szállodai szobában.
 • Repülés: a késő esti, a Kilimanjaro repülőtérről induló KLM járattal a legcélszerűbb hazaindulni.
 • Étkezés: reggeli, csomagolt ebéd.
11. napAmszterdam – Budapest
 • Repülés: amszterdami átszállás után folytatjuk a repülést Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.
ZanzibárHosszabbítás Zanzibáron
 • Hosszabbítás Zanzibáron: a Kilimandzsáró vagy a szafari után az Indiai-óceán fehér homokos partján pihenheted ki magad. Arushából repülővel juthatsz el Zanzibárra, majd a helyi partnerünk segítségével a sziget északi részén fekvő Nungwi üdülőfaluba. Az általunk ajánlott szálloda Zanzibár legszebb fehér homokos tengerpartja mellett épült, amely a világ toplistás strandjai között is megállja a helyét. A hotelben könnyen megszervezhető egy fakultatív sznorkeltúra, búvárkodás, fűszerültetvény-látogatás vagy akár egy városnézés Zanzibár központjában, Stone Town-ban. Egy kétszemélyes szoba ára reggelivel és vacsorával éjszakánként: 45.000 Ft-tól indul. Kérésre pontos árakat küldünk.

Fotók: Endrész György, Nádai László

Mit tartalmaz az ár?

utazás
 • Az utazást autóbusszal Arusha és a Kilimandzsáró között.


szállás
 • 3 éjszaka szállást Arushában, háromcsillagos szállodában, kétágyas szobákban.
 • 5 éjszaka szállást menedékházakban a gyalogtúra során.


étkezés
 • 8 reggelit, 6 ebédet és 5 vacsorát.


A teherhordást a Kilimandzsárón.
A Kilimandzsáró Nemzeti Park belépőjét.
túravezetés
 • A helyi sofőrök és túravezetők díjait.
 • A Baraka túravezetését.
 • A Baraka szervezését.


repülés
 • A repülőjegyet és a repülőtéri illetéket.
 • A repülőtéri transzfereket.


A további étkezéseket és az italokat.
A tanzániai vízum árát.
egyéb
 • A szafari illetve a Zanzibár hosszabbítást.
 • A borravalókat és személyes kiadásokat.


A poggyász- és balesetbiztosítást.

Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek

 • Az utazás előlegét a jelentkezést követő munkanapon el kell küldened az irodánk számára, ellenkező esetben töröljük a foglalást. Mindaddig nem foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg nem érkezik a bankszámlánkra.
 • Ha a jelentkezés után meggondoltad magad, és mégsem kívánsz utazni, mindenképp jelezd irodánknak! Egyik útról egy másikra való átjelentkezés lemondásnak minősül.
 • A csoport menetrendjétől eltérő repülőjegyet 10.000 Ft módosítási költség ellenében tudunk foglalni.

Repülőjegy

Ennél az utazásnál egyéni repülőjegyeket foglalunk a résztvevők számára. A jegyeket akkor foglaljuk le, amikor összeállt az induláshoz szükséges minimum létszám, és garantált az indulás. A foglalást követő 1-2 napon belül a repülőjegyeket ki kell fizetni.

Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #cde60e22-55d1-41aa-8c10-e92123290687

A túra körülményei

 • A túrán a felszerelésünket teherhordók viszik. Fontos információ, hogy a teherhordók maximum 10 kg súlyú csomagokat vesznek csak át minden résztvevőtől.
 • A túrákra egy kisméretű hátizsákot kell magunkkal vinnünk, benne tartalék meleg ruhával, az ivóvízzel, az ebédcsomaggal és a személyes dolgainkkal.
 • A túra során napi háromszori étkezést biztosít számunkra a csoportunk saját szakácsa.
 • Reggelizni és vacsorázni a menedékházaknál fogunk, ebédelni – az akklimatizációs nap kivételével – útközben. Az útközben elfogyasztott ebéd csomagolt ebédet jelent, amit reggel egy dobozban kapunk meg.

Akklimatizáció

A túra nem elsősorban a napi távolságoktól és szintemelkedésektől nehéz, hanem a nagy tengerszint feletti magasság miatt. Ezért iktatunk be útközben egy akklimatizációs napot, amely jelentősen növeli a csúcsra jutás esélyeit. Ahogy egyre feljebb jutunk, egyre jobban csökken a fizikális teljesítőképességünk, és érezhetjük a kezdődő enyhe hegyibetegség tüneteit. Mindez fejfájással kezdődik, majd étvágytalansággal és alvási nehézségekkel folytatódhat. Fontos tudni, hogy a magassághoz való alkalmazkodás nem erőnlét, hanem egyéni adottság kérdése. Sok erős és tapasztalt túrázó kevésbé viseli jól a magasságot, mint a szinte először túrázó kezdő. Hogy ki hogyan reagál a magasságra, az lényegében csak a helyszínen derül ki. A túrára kitartást igénylő sportokkal célszerű készülni. Ajánljuk a rendszeres túrázást, a futást, a kerékpározást, a spinninget vagy az úszást.

Kon­zul­tá­ció

Amennyiben szeretnél konzultálni a túravezetőnkkel, kérd az elérhetőségét az irodánktól!

Szükséges felszerelés

Öltözet: ké­nyel­mes és vízálló tú­ra­ba­kancs, stra­pa­bí­ró tú­ra­öl­tö­zet, jó minőségű és lélegző anyagból (pl. Gore-Tex) készült esőkabát és esőnadrág, vastagabb és vékonyabb polárfelsők, sap­ka, kesz­tyű, alsó és felső aláöltözet, kendő vagy baseball sapka napszúrás és leégés ellen, vékonyabb pehelykabát, tartalék túracipő. A ruházat összeállításánál vedd figyelembe, hogy a csúcson akár -10 °C és erős szél is előfordulhat. A meleg kesztyű fontosságára külön felhívjuk a figyelmed; két párat hozz, amit egymásra is fel tudsz húzni. Túrafelszerelés: egy erős és vízhatlan anyag­ból ké­szült sport­tás­ka a gya­log­tú­rás fel­sze­re­lé­sünk­nek (amit a te­her­hor­dók visz­nek), egy kisméretű há­ti­zsák (amiben mi ma­gunk vis­­szük a sze­mé­lyes dol­ga­in­kat), egy másik sporttáska vagy bőrönd (annak a felszerelésnek, amit a gyalogtúra idején az arushai szállodában hagyunk), me­leg há­ló­zsák, amelynek a komfort értéke legalább -5 ­°C-os, 1,5 literes ku­lacs, fej­lám­pa, zseb­kés, UV-szűrős nap­szem­üveg, fény­vé­dő krém, túrabot. Cél­sze­rű gon­dos­kod­ni a nagy cso­mag­ban lé­vő fel­sze­re­lé­sünk eső el­le­ni vé­del­mé­ről, mi­vel a te­her­hor­dók nem so­kat tud­nak ten­ni eső ese­tén a fel­sze­re­lé­sünk szá­ra­zon tar­tá­sa ér­de­ké­ben. Leg­jobb min­dent nejlon­ba cso­ma­gol­ni a sport­tás­kán be­lül. Felesleges nagy hátizsákba pakolnunk a felszerelésünket, mivel mi magunk nem fogjuk azt cipelni, a teherhordók pedig más módszerrel viszik a terheket. Minden szempontból sokkal praktikusabb egy erős anyagból készült sporttáska. Bőröndöt hozni a gyalogtúrára szigorúan tilos! Mi­vel a gya­log­tú­ra alatt kor­lá­to­zot­tak a tisz­tál­ko­dá­si le­he­tő­sé­gek, ezért célszerű ned­ves tör­lő­ken­dőket magunkkal vinni.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #7be11b7c-fa1f-4465-8023-7f2d572f38d5

Étkezés és ivóvíz

Az utazás részvételi költsége a gyalogtúra alatt teljes ellátást, Arushában pedig reggelit tartalmaz. Az étkezések felsorolása a részletes programban olvasható. Arushában éttermekben tudunk ebédelni és vacsorázni, nem túlságosan drágán. A gyalogtúrán az ebéd a legtöbb esetben csomagolt ebéd lesz, amit reggel kapunk meg egy dobozban, és magunkkal tudunk vinni a túrára. Az ételek ízletesek és táplálóak; célszerű azonban a túrára némi élelmet itthonról kivinnünk. Főleg azon a napon legyen nálunk tartalék élelmiszer, amelyiken a csúcsot érjük el. Ez a nap hosszú és fárasztó, ezért jól jöhet néhány csokoládé- vagy energiaszelet, szőlőcukor vagy müzliszelet. A túra során az ivóvizet a szakácsunktól kapjuk. Emiatt mindenképpen szükségünk lesz egy 1,5 literes kulacsra, vagy több kisebbre, amikben összesen 1,5 liter ivóvizet tudunk magunkkal vinni. A Kilimandzsáró Nemzeti Park szabályai tiltják a PET palackok bevitelét, ezért mindenképp itthonról vigyünk magunkkal megfelelő fém vagy műanyag túra-kulacsot. A Kilimandzsárón kívül kizárólag palackozott ivóvíz fogyasztását javasoljuk, amely sok helyen kapható.

Időjárás

A Kilimandzsárón való túrázás legideálisabb időszaka a január és február hónapok. A túra kezdetén akár 30 °C-os melegre is számíthatunk, 2-3000 m körüli magasságban azonban már csak 15-18 °C valószínű. Éjszaka 5-10 °C-ra hűl le a levegő. A leghidegebb a 4700 m magasan lévő Kibo menedékház környékén lesz, ahol fagypont alatt is lehet a levegő hőmérséklete. Ebből a házból még éjszaka indulunk el az Uhuru csúcsra; ekkor a túra során elképzelhető akár -10 °C is. Szél előfordulhat, amely a kitett helyeken jelentősen hűtheti szervezetünket. Tartós esőzések nem valószínűek, de a magashegyi időjárásnak megfelelően délutánonként előfordulhatnak rövidebb esők. Arushában napközben 26-30 °C, este 18-22 °C várható. Ezeken az oldalakon ellenőrizheted Arusha, az Uhuru csúcs, a Ngorongoro kráter és Zanzibár aktuális időjárását.

Időeltolódás

+ 2 óra.

Kommunikáció

Az angol nyelvet mindenhol használhatjuk. A Kilimandzsárón a mobiltérerő csak igen korlátozottan érhető el. Az arushai szállodában wifin keresztül érhetjük el az internetet.

Vízum Tanzániába

Tanzániába magyar állampolgárok számára vízum szükséges, amelyet érkezéskor, a repülőtéren vásárolhatunk meg. A vízum ára 50 USD. A vízumhoz útlevél szükséges, ami a hazaérkezéstől számítva, még további legalább 6 hónapig érvényes. Az útlevélben rendelkezésre kell állnia egy üres oldalpárnak.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #0789214b-aa4f-4dab-86b8-329b1320406a

Sze­mély­zet

A Baraka tú­ra­ve­ze­tője, helyi túravezetők, teherhordók, szakács, sofőrök.

Egészségügy

Malária: Arusha és a Kilimandzsáró magasabb vidékei alacsony kockázatot jelentenek a malária szempontjából, de ennek ellenére érdemes védekeznünk gyógyszeresen a betegség ellen. A leghatásosabb gyógyszert, a Malaront a háziorvos írhatja fel receptre és a gyógyszertárakban megrendelésre kapható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyógyszer szedése előtt mindenképp konzultálj a háziorvosoddal. Sárgaláz: Tanzániába kötelező a sárgaláz elleni védőoltás; e nélkül nem léphetünk az ország területére. Az oltásról szóló igazolást, az oltási könyvet magunkkal kell vinnünk. Ez ugyanolyan fontos, mint az útlevél. Sárgaláz elleni oltást kizárólag Budapesten, a Nemzetközi oltóközpontban kaphatunk. Ajánlott gyógyszerek az utazáshoz: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer. Jó ha van nálunk ragtapasz, sebfertőtlenítő és fásli. A nagy magasság miatt a fe­jünk min­den bi­zon­­nyal né­ha fáj­ni fog, ezért mindenképpen legyen nálunk akár többféle fáj­da­lom­csil­la­pí­tó (Quare­lin, Panadol, stb.). Az irodánk túravezetője elsősegélynyújtásban tud segíteni; gyógyszereket nem tud biztosítani a résztvevőknek. Ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz. A biztonság kedvéért utazás előtt (minél hamarabb) konzultálj a Nemzetközi Oltóközpont munkatársaival, vagy a megyei ÁNTSZ szak­em­be­re­i­vel, illetve a háziorvosoddal. Érdemes ellátogatni az utazaselott.hu honlapra is.

Elektromos áram

Tanzániában az európaitól eltérő elektromos csatlakozó van használatban. Célszerű már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót. A gyalogtúra idején nélkülöznünk kell az elektromos áramot.

Va­lu­ta

Nagyon lényeges, hogy kizárólag amerikai dollárt vigyünk magunkkal, és olyan bankjegyeket, amik 2002. utáni kiadásúak, valamint kis címletűek (1, 2, 5, 10 és 20 címletek). A régebbi bankjegyeket sehol sem fogadják el Tanzániában, a nagy címletekből (50, 100) pedig nem tudnak visszaadni. Tanzániában a tanzániai shilling (TSH) a hivatalos fizetőeszköz. 1 Ft = kb. 7,5 shilling. Turisták azonban főleg dollárral fizethetnek az országban. Eurót ne vigyünk az utazásra! A kártyás fizetést és ATM-ek használatát nem javasoljuk.

Ajánlott költőpénz

Körülbelül 200-250 USD + a helyben fizetendő költségek.

Helyszínen fizetendő költségek

 • Tanzániai vízum: 50 USD
 • Repülőtéri transzfer taxival: egy út kb. 50 USD
 • Arusha, kávéültetvény látogatás: 155 USD
 • Borravaló a Kilimandzsáró túrán a teherhordóknak, minden utastól: 150-200 USD
 • Helyszínen fizetendő, nemzetközi repülőtéri illeték: 25 USD
 • Helyszínen fizetendő, repülőtéri biztonsági díj: 8 USD (nem minden esetben kérik)
 • A közölt árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. A helyszínen fizetendő költségek változásáért és bővüléséért irodánk nem tud felelősséget vállalni.
Kilimandzsáró Kilimandzsáró, Tanzánia, Afrika #b409e024-5de8-4e23-920a-2b31ac6738ee

Csomagolás a repülőre

 • Információ a repülőn feladható poggyászokról, valamint a kézipoggyászokról: Budapest Airport.
 • Ritkán, de sajnos előfordul, hogy a repülőre feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Emiatt elővigyázatosságból célszerű magunknál tartani a túracipőnket, az esőkabátunkat és némi meleg ruhát.
 • A gyalogtúrán két csomagunk lesz. Egy maximum 10 kg súlyú sporttáska, amelynek strapabírónak és vízállónak kell lennie. Mivel ezt teherhordók hozzák utánunk, ezért szigorúan tilos bőröndöt hozni a túrára.
 • A túrás felszerelésünk kisebbik részét egy hátizsákban visszük magunkkal. Azt a felszerelésünket pedig, amire nem lesz szükségünk a túra során, Arushában, a hotelben hagyjuk; erre a célra megfelel egy másik sporttáska vagy akár egy bőrönd.

Biztosítások

Az utazáson való részvétel feltétele, hogy olyan balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési űrlapon igényelhetsz. Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási biztosítás nyújthat segítséget. Ilyen esetben a biztosító 10% önrész levonása után visszafizeti az utazás árát.

Nyilatkozat

 • Az utazásunk kalandtúra, amely Afrika távoli, ritkán lakott részeire vezet. A közlekedési eszközök és a szállások alacsonyabb színvonalúak, mint Európában.
 • A szállásokon előfordulhat, hogy az utasaink kis mértékben eltérő elhelyezést kapnak.
 • Az időjárás, a politikai helyzet, és a közlekedési nehézségek befolyásolhatják a túra programját.
 • Különösen zord időjárás esetén irodánk fenntartja a jogot a program megváltoztatására. Egy ilyen jellegű döntés a túravezetőnek hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű.
 • Amennyiben egy résztvevő erőnléte meg sem közelíti a csoport erőnlétének átlagát, és ezzel már veszélyezteti a saját és a csoport időbeosztását és/vagy biztonságát, úgy a Baraka túravezetője a helyszínen eltanácsolhatja a túrától.
 • Amennyiben a csoport létszáma nem éri el a minimum létszámot, 20 nappal indulás előtt az irodánk lemondhatja az utazást. Ilyen esetben az addig befizetett részvételi költség maradéktalanul visszajár vagy beszámítható más utazásra.
 • A légitársaság járatainak esetleges késéséből vagy törléséből adódó többletköltségekért irodánk nem vállal felelősséget.
 • Amennyiben a légitársaság nem oldja meg maradéktalanul a járatkésés vagy törlés esetén szükséges váratlan helyzeteket, az emiatt igénybe vett utazási szolgáltatások (szállás, étkezés, transzfer) költsége a résztvevőket terheli. Az utazás ajánlott korhatára: 16-55 év.

Lemondási szabályok

 • 60-46. napok közt: a részvételi díj 10 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra.
 • 45-26. napok közt: a részvételi díj 50 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra.
 • 25-16. napok közt: a részvételi díj 75 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra. 15 napon belül: a részvételi díj 100 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra.

Biztonságos foglalás

Szükséges a túrát előre lefoglalnom?

 • Igen, szükséges. Mivel ez a túra népszerű, ezért ajánlott minél előbb lefoglalnod.
 • Használd a fent található foglalási panelt, melyen keresztül biztonságosan és könnyen tudod véglegesíteni a foglalást.


Mikor kell fizetnem?

 • Fizetni ráérsz később. A foglalási rendszerünket itt, a Trekhunt-nál úgy alakítottuk ki, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen.
 • Nem kérünk mást, csupán a nevedet, email címedet és a telefonszámodat.
 • Ezeket az adatokat továbbítjuk a túravezetőnek, aki a foglalásod után felveszi veled a kapcsolatot (többnyire email-ben).
 • Nem kérünk bankkártya adatokat!


Milyen egyéb költségek vannak?

 • Nincs egyéb költség a Trekhunt-on.
 • Nincs sem kezelési díj, sem foglalási díj.
 • A túrát nálunk ugyanannyiért kapod meg, mint a szolgáltatónál.


Biztonságos a foglalás?

 • A foglalási rendszerünk a legbiztonságosabb, hiszen nem kérünk semmilyen bankkártya adatot.
 • A neveden, email címeden és telefonszámon kívül semmit nem kérünk.


Foglald le ma a túrát, hogy ne maradj le!

Az árak változásának jogát fenntartjuk.

Ár

625 000 Ft

Hossz

10 nap
Van kérdésed?
A kérdésed legalább 5, maximum 2000 karakter hosszúságú lehet.
Küldés
Foglalj a Trekhunton!
"Mi is a Trekhuntot választottuk, bátran válaszd te is!" - Baraka