Mount Everest, Nepal

Nepál, Everest alaptábor

Túrázás
Hegymászás
Nagyon Nehéz
Társaságnak
Egyedül utazóknak
A földkerekség legmagasabb hegyei között túrázunk 11 napig.

Hossz

18 nap

Induló ár

HUF 275,000

2019

Thu, M10 17

Sun, M11 03

HUF 275,000

Még elérhető

Jelentkezés

Áttekintés

A földkerekség legmagasabb hegyei között túrázunk 11 napig. A lehetséges legnagyobb luxusban van részünk a túra közben: a felszerelésünket teherhordók viszik, menedékházakban alszunk és hegyi éttermekben étkezünk.

Nem kell hegymászónak lenned, hogy Te is lásd a Himalája több nyolcezres csúc...

Tovább

Az utazás tartalmazza

Repülőtéri transzferek

Szállás

Reggeli

3 reggeli

Teherhordók díja

Belépők

Sagarmatha Nemzeti Park

Túravezetés

Repülőjegy

Belépőjegy

Belépők és fakultatív programok

Vízum

Biztosítás

A túra kezdetéig hátralévő idő
nap
óra
:
perc
:
mp
Jelentkezés
Biztonságos foglalásKésőbbi fizetéssel
Preferált dátum
Utazók:
1
Jelentkezés
Későbbi fizetéssel
Van kérdésed?
A kérdésed legalább 5, maximum 2000 karakter hosszúságú lehet.
Küldés

Túraszolgáltató

Baraka

Kathmandu

Lukla

+16 köztes

Kathmandu

Programterv

1. napBudapest – Doha
  • Repülés: a délutáni órákban indulunk a budapesti Liszt Ferenc repülőtérről Dohába, ahol éjfél előtt szállunk le.
2. napDoha – Kathmandu
  • Repülés: éjszaka indulunk tovább Dohából Kathmanduba, ahová a délelőtti órákban érkezünk.
  • Kathmandu: a repülőtéren beszállunk a ránk várakozó autóbuszba, majd a szállodánkba utazunk. A szobáink elfoglalása után a nap hátralevő részét érdemes pihenéssel, kulturális akklimatizálódással és ráhangolódással tölteni.
  • Thamel: a szállodánk a Thamel városrészben található, amely a túrázók, hegymászók és hátizsákos világcsavargók kathmandui törzshelye. Több utcát töltenek meg a hangulatos bárok, éttermek és érdekes üzletek. Délután és este bőven lesz időnk felfedezni az érdekes helyszíneket és megszerezni az első benyomásainkat Kathmanduról.
  • Szállás: szálloda.
3. napKathmandu – Lukla (2740 m) – Phakding (2650 m)
  • Repülés: kora reggel Kathmandu belföldi repülőterére utazunk, ahonnan a luklai járatunk indul. Egy 20-25 fős géppel vágunk neki a világ egyik legizgalmasabb repülőútjának. Közvetlenül a hegyek felett, illetve között repülünk, és körülbelül 45 perc múlva meg is érkezünk Lukla légterébe, ahol a hegyek között egy rövid és meredek aszfaltcsíkon landolunk.
  • Lukla: miután megkaptuk csomagjainkat a nagy utasforgalomhoz képest parányi repülőtéren, Lukla egyik menedékházáig sétálunk, ahol találkozunk a teherhordóinkkal. Átveszik és rendszerezik a csomagjainkat, majd a gyalogtúra során egyik szállástól a másikig viszik azokat.
  • Gyalogtúra: ez a nap még csak a bemelegítésé. A 2740 m magasan fekvő Luklából indulunk, majd a Dudh Koshi folyó völgyében, könnyű terepen túrázunk. Áthaladunk néhány falun és kora délután meg is érkezünk Phakdingba, amely 2650 m magasan épült. Táv: 8,5 km, szint: fel 130m, le 220 m, menetidő: 3-3,5 óra, a túra nehézsége: (**). A szállásunk menedékházban lesz.
  • Szállás: menedékház, étkezés: reggeli.
Tovább

TripAdvisor értékelés

Túravezető: Kovács Gábor

Szívügyének és hivatásának tekinti a sport és a mozgás megszerettetését másokkal. Keresve sem találna erre jobb terepet, mint Skandinávia, az Alpok vagy a Kárpátok magashegyei. Mókamester, civilben edző, aktív sziklamászó, ezért főleg túrás utakon találkozhatunk vele. A titkos szerelme Toszkána é...

Tovább

Vízum Nepálba

A ne­pá­li ví­zu­mot a kathmandui re­pü­lő­té­ren le­het be­sze­rez­ni. Ára 40 USD, amely a hely­szí­nen fi­ze­ten­dő. Szük­sé­ges: 2 db iga­zol­vány­fény­kép és az út­le­vél. Az út­le­vél­nek a vis­­sza­ér­ke­zés után még leg­alább 6 hó­na­pig ér­vé­nyes­nek kell len­nie és tar­tal­maz­nia kell ...

Tovább
Nepál, Everest alaptábor

A gyalogtúrák nehézsége

A gyalogtúra sikeres teljesítéséhez túrázási tapasztalat, magashegyekben (2000-2500 m) szerzett hegyi jártasság, aktív, egészséges életvitel, valamint az átlagostól jobb fizikai állóképesség szükséges.

A ta­pasz­ta­la­tunk szerint ezt a tú­rát sok­kal ne­he­zebb­nek tart­ják, mint ami­lyen ...

Tovább

Akklimatizáció

Ahogy haladunk a túra során egyre feljebb, a magasság növekedésével arányosan egy­re rit­kább a le­ve­gő. Emi­att érez­he­tő­en rom­lik a fi­zi­kai erőn­lé­tünk, ami vi­szont jó akk­li­ma­ti­zá­ci­ó­val eny­hít­he­tő. Épp ezért ha­la­dunk vi­szony­lag las­sab­ban az alap­tá­bor fe­lé, még ha egy-...

Tovább

Indulás és érkezés

Helyszín: Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A pontos indulásról és menetrendről indulás előtt 1 hónappal adunk tájékoztatást.

Nepál, Everest alaptábor

A gya­log­tú­ra egy nap­ja

A tú­ra­na­pokon a nap­fel­kel­te után nem sok­kal ébredünk. Ös­­sze­cso­ma­goljuk a fel­sze­re­lé­sün­ket, leadjuk a nagyobb csomagunkat (max. 10 kg) a teherhordóknak, megreggelizünk, majd magunkhoz vesszük a kis há­ti­zsá­kun­kat és út­nak in­du­lunk. Útközben többször is megállunk pihenni, dél...

Tovább

Kon­zul­tá­ció

Min­den részt­ve­vő­nek le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tunk, hogy uta­zás előtt konzultáljon a tú­ra­ve­ze­tőnk­kel. A túravezetőnk elérhetőségét kérd irodánktól!

Szükséges felszerelés

A Hi­ma­lá­já­ban csak a na­gyon jó fel­sze­re­lés a meg­fe­le­lő. Kü­lö­nö­sen lé­nye­ges a meg­fe­le­lő tú­ra­ba­kancs, a há­ló­zsák és az eső­ka­bát. Stra­pa­bí­ró sport­tás­ka: 70-75 li­te­res, amely­be a fel­sze­re­lé­sünk dön­tő több­sé­ge ke­rül. Ezt vi­szik ma­guk­kal a te­her­hor­dók. Mi...

Tovább

Szállás

A kathmandui szálloda a helyi viszonyok között középkategóriájúnak számít. A szobák kétágyasak és minden szobához saját fürdő tartozik. Ne­pál­ban gya­ko­ri­ak az áram­szü­ne­tek. A gya­log­tú­ra alatt egy­sze­rű me­ne­dék­há­zak­ban töltjük az éjszakákat. A szo­bák ál­ta­lá­ban 2 fő­sek és egy­sze­...
Tovább

Étkezés és ivóvíz

A részvételi költség tartalmazza a kathmandui szállodában a reggelit, az utazás többi része azonban önellátó. Az étkezések felsorolása a részletes programban olvasható. Kathmanduban rengeteg étkezési lehetőség kínálkozik a pékségektől kezdve a nepáli és európai ételeket felvonultató, igényes étte...

Tovább

Időjárás

A ne­pá­li Hi­ma­lá­já­ban a két fő­sze­zon a ta­vasz (már­ci­us-áp­ri­lis), valamint az ősz (ok­tó­ber-no­vem­ber). A nyá­ri hó­na­pok a mon­szun je­gyé­ben tel­nek, míg té­len túl hi­deg van a tú­rá­zás­hoz. 3000 méteres magasságban reg­ge­len­te 5-8 °C, nap­köz­ben 15-20 °C vár­ha­tó. 4000 m k...

Tovább
Nepál, Everest alaptábor

Va­lu­ta

Nepál hivatalos fizetőeszköze a ne­pá­li rú­pia (NPR vagy Rs). 1 Rs = kb. 2,5 Ft. Ame­ri­kai dol­lár vagy euró ki­vi­tel­ét ja­va­sol­juk kész­pénz for­má­já­ban, amit először Kathmandu repülőterén, majd a belvárosban (pénzváltóknál vagy a hotelben) ­vált­ha­tunk át a helyi fizetőeszközre. A mene...

Tovább

Idő­el­to­ló­dás

+5 óra.

Kommunikáció

Ne­pál­ban so­kan be­szél­nek gyen­gén an­go­lul. A serpákkal an­gol nyel­ven be­szél­he­tünk. Kathmanduban nagyon sok olcsó internet kávéházat találunk és a legtöbb vendéglátóhelyen is elérhető az internet. A menedékházak többségében térítés ellenében wifin keresztül érhető el az internet, de lassú...
Tovább

Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek

Az utazás előlegét a jelentkezést követő munkanapon el kell küldened az irodánk számára, ellenkező esetben töröljük a foglalást. Mindaddig nem foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg nem érkezik a bankszámlánkra. Ha a jelentkezés után meggondoltad magad, és mégsem k...
Tovább

Sze­mély­zet

A Baraka tú­ra­ve­ze­tője, valamint helyi túravezetők és sofőrök.

Egészségügy

Ajánlott gyógyszerek az utazáshoz: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer. Jó ha van nálunk ragtapasz, sebfertőtlenítő és fásli. A magasság miatt előfordulhat fejfájás. Emiatt mindenképpen legyen nálunk fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, akár többféle is (Quare­lin, Panadol, stb.). Az ir...
Tovább

Elektromos áram

Egyes menedékházakban külön térítés ellenében lehet tölteni a fényképezőgépek és telefonok akkumulátorait. Aki rendelkezik a fényképezőgépéhez több akkumulátorral, vagy töltésre alkalmas külső akkumulátorral (power bank) mindenképp vigye magával. Kathmanduban az európaitól eltérő elektromos csatlako...
Tovább

Ajánlott költőpénz

Minimum 700-900 USD + a helyszínen fizetendő költségek. Nepál alapvetően alacsony árfekvésű ország, de az élelem és az ivóvíz a Himalájában nem olcsó.

Helyszínen fizetendő költségek

Ne­pá­li ví­zum a re­pü­lő­té­ren: 40 USD (szük­sé­ges 2 db iga­zol­vány­fény­kép) Zuhany- és WC-használat a gyalogtúrán: alkalmanként 300-600 rúpia Kötelező bor­ra­va­ló a te­her­hor­dóknak és a serpáknak: kb. 140 USD Kathmandu, látnivalók belépői és utazási költségek a nevezetességekhez: összesen ...
Tovább

Csomagolás a repülőre

Információ a repülőn feladható poggyászokról, valamint a kézipoggyászokról: Budapest Airport. Ritkán, de sajnos előfordul, hogy a repülőre feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Emiatt elővigyázatosságból célszerű magunknál tartani a túracipőnket, az esőkabátunkat és némi m...
Tovább
Nepál, Everest alaptábor

Biztosítások

Az utazáson való részvétel feltétele, hogy olyan balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást az Európai Utazási Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési űrlapon igényelhetsz. Váratlan b...

Tovább

Nyilatkozat

Az utazásunk kalandtúra, amely Nepál távoli, ritkán lakott részeire vezet. A szállások nem érik el a fejlett világban elvárható színvonalat, és előfordulhat, hogy utasaink kis mértékben eltérő szállást kapnak. A repülőjáratok késhetnek, vagy törölhetnek járatokat. Az időjárás, a politikai helyzet, é...
Tovább

Lemondási szabályok

60-46. napok közt: a részvételi díj 10 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 45-26. napok közt: a részvételi díj 50 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 25-16. napok közt: a részvételi díj 75 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra. 15 napon belül:...

Tovább
Nepál, Everest alaptábor