Burma Myanmar (Burma)

Burma

Myanmar (Burma)

Túrázás
12 nap

Áttekintés

Szilveszteri utazás a meghökkentően szép Burmába, amely egy igazi titkos tipp az igényes utazóknak. A tizenkét napos körutazást meg is hosszabbíthatod az ország álomszép trópusi tengerpartján.Burmát még csak most kezdi felfedezni a világ, sok olyan helyszíne van még, ahol alig járnak turisták. Pedig lélegzetelállító dolgokat kínál! Láthatod a világ leggyönyörűbb aranysztúpáit, többszáz éves, fából épült kolostorait, káprázatos buddhista templomait, és találkozhatsz eldugott hegyi törzsek képviselőivel. Burmában utazva folyton az az érzésünk támad, mintha mi fedeznénk fel először minden szépségét.

Programterv

1. napBu­da­pest – Dubai
 • Repülés: a délutáni órákban indulunk a budapesti Liszt Ferenc re­pü­lő­tér­ről közvetlen járattal Dubaiba, ahol éjfél előtt szállunk le.
 • Dubai: az éjszakát Dubaiban, egy repülőtérhez közeli hotelben töltjük. A szállodai éjszakát a csoportos repülőjegy ára tartalmazza.
 • Szállás: szálloda**** (a csoportos repülőjegyet választók számára).
2. napDubai – Yangon
 • Repülés: délelőtt folytatjuk a repülésünket Dubaiból Burma felé. A délutáni órákban szállunk le Yangonban, az ország legnagyobb városában.
 • Burma: az ország ma használatos, hivatalos neve Myanmar. Délkelet-Ázsia egyik leg­szebb or­szá­gában járunk, ahol a tró­pu­si kúp­karsz­tok­tól az öt­ezer mé­te­res he­gye­kig sok­fé­le ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló meg­ta­lál­ha­tó. Leg­alább ilyen je­len­tő­sek Burma több ezer éves, világviszonylatban is egyedülálló kul­tu­rá­lis em­lé­kei.
 • Yangon: az ország legnagyobb városa, de nem a hivatalos fővárosa. A re­pü­lő­té­ren be­szál­lunk a ránk vá­ra­ko­zó au­tó­busz­ba és a belvárosi szál­lodánkba uta­zunk. Elfoglaljuk a szobáinkat, majd megvacsorázunk. Este fakultatív program keretében taxikkal felkeressük a híres Shwedagon Pa­go­dá­t, amely nem csak Burma, hanem egész Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb építészeti és kulturális öröksége.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: vacsora.

3. napYangon – Mingun – Mandalay
 • Repülés: a kora reg­ge­li órák­ban egy belföldi járattal Yangonból Mandalay városába repülünk. A település Burma utol­só ki­rá­lyi vá­rosa, fontos kul­tu­rá­lis, val­lá­si és tra­di­ci­o­ná­lis mű­vé­sze­ti köz­pont­. Mandalay környékén szá­mos budd­his­ta ko­los­tor és mint­egy 700 pa­go­da ta­lál­ha­tó.
 • Mingun: Mandalay városából az Ayeyarwady fo­lyón hajózva közelítjük meg Mingun kis­vá­ro­sát, ahol az első látnivalónk a Mingun Paya tekintélyes méretű téglaépülete. Bodawpaya ki­rály ter­ve alapján épült, de 1838-ban egy föld­ren­gés meg­re­pesz­tet­te. A földmozgást rossz jelnek vélték és abbahagyták az építkezést; azóta ebben az állapotban látható a félkész sztúpa. Ezután felkeressük a hófehér Hsinbyume Pagodát, majd a vi­lág leg­na­gyobb meg­szó­lal­tat­ha­tó ha­rang­ját, amely 90 ton­nát nyom és 5 mé­ter szé­les.
 • Mandalay: dél­után vis­­sza­té­rünk Mandalayba, ahol először a Mahamuni Pagodát látogatjuk meg, amely Burma egyik legfontosabb buddhista zarándokhelye. A következő állomásunk a vá­rost öve­ző domb tetején található Kuthodaw Pa­go­da. Az itt élő szer­ze­te­sek a ré­gi budd­his­ta tör­vé­nye­ket 729 már­vány­kő­be vés­ték, majd min­den egyes már­vány­kö­vet egy-egy kü­lön­ál­ló, ki­csi sztúpában he­lyez­tek el. A kö­zel­ben ta­lál­ha­tó a Shwekyaungdaw vagy más né­ven az Arany Pa­lo­ta­szen­tély, amely Bur­ma leg­szebb fá­ból ké­szült épí­té­sze­ti re­mek­mű­ve. Késő délután foglaljuk el a szállásunkat Mandalay egyik szál­lo­dá­já­ban, ahol két éj­sza­kát töl­tünk. Mivel erre a napra esik szilveszter estéje, ezért megünnepeljük az év utolsó napját.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

4. napMandalay – Amarapura – U Bein híd – Sagaing-dombság – Mandalay
 • Amarapura és az U Bein híd: egész napos kirándulásra indulunk Mandalay környékén. Az első állomásunk Amarapura, amely 1364-től mint­egy 400 évig volt a bur­mai ki­rály­ság fő­vá­ro­sa. En­nek kö­szön­he­tő­en szá­mos egye­dül­ál­ló ko­los­tor és em­lék­mű látható itt. Először a Mahagandayon kolostort és buddhista iskolát keressük fel, amely legalább ezer szerzetes otthona. Rövid betekintést kapunk a kolostor mindennapi életébe, majd továbbutazunk az U Bein hídhoz. A 200 éves híd a Taungthaman-tó egy kes­keny sza­ka­sza fölött ível át, és sokak szerint ez a világ leghosszabb, csaknem 1200 méteres teakfa hídja. A közelben felkeresünk még egy selyemkészítő üzemet is.
 • Sagaing-vidék: délután Sagaing vidékére látogatunk, ahol csaknem 600 hó­fe­hér­re fes­tett pa­go­da és ko­los­tor áll. Ezekben és a mintegy 100 me­di­tá­ci­ós központban körülbelül 3000 szer­ze­tes él. Délután apró lovaskocsikkal közelítjük meg a Bagaya te­ak­fa ko­los­tort, Burma egyik leggyö­nyö­rűbb épületét, majd a 30 méteres Nanmyint kilátótoronyból nézünk körbe.
 • Mandalay: a nap végén visszautazunk Mandalay városába, a szállodába, ahol megvacsorázunk.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

5. napMandalay – Bagan
 • Bagan: Mandalay repülőteréről egy belföldi járattal Baganba repülünk, amely egy 10. századi ősi város, az egyik legjelentősebb régészeti lelőhely egész Ázsiában. Bagan jelentősége a kambodzsai Angkorral vetekszik. Először a szállásunkra utazunk, majd a szobáink elfoglalása után a romváros felfedezésére indulunk.
 • Bagan templomai: hatalmas területen mintegy 2-3000 kisebb-nagyobb épület található, amelyek közül felkeressük a leglátványosabbakat. Ilyen a gyönyörű, aranyszínben pompázó Shwezigon Pagoda, a Wetkyi-in és a Gubyaukgyi templom, ahol 12. századi mural festményeket láthatunk. Délután az 1105-ben épített Ananda templomban gyönyörködünk, amely egyike Burma legelképesztőbb épületeinek. A kereszt alakú templomban négy hatalmas álló Buddha található, amelyek a négy égtáj felé tekintenek. A remekmű után a napot Bagan egyik látványos helyszínén zárjuk.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

6. napMandalay – Bagan
 • Bagan: ezt a napunkat is Bagan látnivalóinak megismerésére fordítjuk. Először a Nyaung U piacon nézünk szét, ahol a helyi árusok főleg élelmiszereket és kézművestermékeket árulnak. Ezután felkeresünk egy hagyományos burmai teaházat, majd Minnanthu faluban megnézünk két műhelyt. Az egyikben fából készült használati tárgyakat, a másikban hozzájuk való lakkot készítenek. Ezután az 1059-ben épült Gu Byaukgyi templomban, a vidék egyik legöregebb épületében teszünk látogatást, majd a Myazedi sztúpát keressük fel, ahol 12. századi, többféle nyelven írt feliratok láthatóak.
 • Kerékpározás: délután kerékpárokkal cikázhatunk Bagan ezeréves templomai között, és fedezhetünk fel újabb és újabb csodás épületeket.
 • Bagan: az éjszakát Bagan egyik szállodájában töltjük.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.
7. napBagan – Kalaw
 • Repülés hőlégballonnal Bagan felett: egy fakultatív program keretében izgalmas repülésen vehetünk részt. Hőlégballonnal emelkedünk Bagan fölé, hogy napfelkeltekor csodálhassuk meg a templomokat.
 • Utazás a Shan-fennsíkra: a reggeli után elhagyjuk a szállásunkat, majd buszra szállunk. Ez a napunk jórészt utazással telik, amelynek során Baganból körülbelül 7 óra alatt Burma egyik legizgalmasabb helyszínére, a Shan-fennsíkra utazunk. Dimbes-dombos tájakon, teaültetvények és fenyőerdők között, apró falvakon át vezet az utunk, távol a nagyobb városoktól.
 • Mount Popa: az utazás első részében egy fotó erejéig megállunk a vulkanikus eredetű, 657 méteres Popa-hegynél. A görög Meteorákhoz hasonlóan látványos kolostor épült a hegytetőre, ahová 777 lépcső vezet fel.
 • Kalaw: a hosszas utazás után az esti órákban érkezünk Kalaw hegyvidéki kisvárosába, ami a gyarmati időkben a kellemes időjárás miatt a britek kedvelt pihenőhelye volt. Egy kényelmes szállodában töltjük az éjszakát.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli és vacsora.

8. napKalaw – Shan-fennsík – Htee Thein
 • Gyalogtúra a Shan-fennsíkon: kétnapos gyalogtúrára indulunk a Shan-fennsík törzsi falvai között. Mivel a buszunkkal ezen az estén nem fogunk találkozni, így egy kisméretű vagy közepes hátizsákba összepakoljuk a felszerelésünknek azt a részét, amire a túrán szükségünk lesz. Váltás ruhánál és egy kisméretű hálózsáknál sokkal többet nem kell magunkkal vinni. A felszerelésünk többi részét az autóbuszban hagyjuk és azt az Inle-tónál kapjuk vissza. A reggeli után busszal Baw Ning Gone faluba utazunk, ahonnan már gyalog folytatjuk utunkat a hegyekkel-völgyekkel szabdalt platón. A vidéken a shan, a palaung, a pa-o és még számos más törzsek képviselői élnek, emiatt egyedülálló kulturális keveredésnek lehetünk tanúi. Sorra túrázunk át a különböző falvakon; az egyikben délben megebédelünk egy családnál. Délután egyre érdekesebb és változatosabb vidéken túrázunk keresztül egészen Htee Thein faluig, ahol a mai éjszakát töltjük. Táv: 16 km, szint: fel 520 m, le 500 m, a túra nehézsége: (***).
 • Htee Thein: a szállásunk egy egyszerű berendezésű vendégház közös hálótermében lesz.
 • Szállás: családi vendégház; étkezés: reggeli, ebéd és vacsora.

9. napHtee Thein – Shan-fennsík – Inle-tó
 • Gyalogtúra a Shan-fennsíkon: a reggeli után elhagyjuk Htee Thein falut és folytatjuk túránkat a Shan-platón, Burma egyik legszebb vidékén. Gyönyörű trópusi vidéken, jól kitaposott ösvényeken, először mély völgyekben, majd falvak között, bambuszerdőben gyalogolunk. A tájnál azonban talán még érdekesebb találkozni a falusi emberekkel. Úgy érezhetjük, hogy egy több száz évvel ezelőtti, archaikus világban túrázunk. Az ebédünket egy falusi házban fogyasztjuk el, majd némi pihenés után folytatjuk a túrát egészen az Inle-tó partjáig. Táv: 16 km, szint: fel 660 m, le 620 m, a túra nehézsége: (***).
 • Inle-tó: a túra után motorcsónakokba szállunk és vízi úton közelítjük meg a szállodánkat, amely a gyönyörű Inle-tó mentén épült. A cso­dá­la­tos természeti környezetben fekvő tó ren­ge­teg ví­zi­ma­dár­nak ad ott­hont. A vi­dé­ken élő intha törzs tagjai nap­ja­ink­ban is a több év­szá­za­dos ha­gyo­má­nyok szerint halásznak és gondozzák úszó kertjeiket. Az előző nap az autóbuszban hagyott csomagjainkat az Inle-tavi hotelben látjuk viszont, ahol egymás után két éjszakát töltünk. A szállásaink nagyon hangulatos, víz fölé épített bungalókban lesznek.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli, ebéd és vacsora.

10. napInle-tó
 • Inle-tó: egész napos kirándulásra indulunk az Inle-tavon és környékén, amely Burma egyik legfontosabb természeti látványossága. Motoros csónakokba szállunk és a tó háborítatlan vízivilágával ismerkedünk. Az Inle-tó 1985 óta védett madárrezervátum, de számos más látnivalót is kínál. A gyönyörű természeten kívül, főleg az itt élők mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. Láthatjuk a helyi halászokat, akik egyedülálló módon a csónakjaikban állva az egyik lábukkal eveznek. Meglátogatuk egy érdekes piacot, Indein falu mellett a 12-13. századi romos sztúpákat, felkeressük a Phaung Daw Oo pagodát, valamint több kézművesműhelyt: ékszerkészítőket, lótusz-szövőket, szivarüzemet és hajóácsokat. A tartalmas nap végén visszatérünk a szállodába.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

11. napInle-tó – Heho – Yangon
 • Hajózás és repülés: reggel elhagyjuk az Inle-tó mellett fekvő szállodánkat és áthajózunk a tavon. Ezután Heho város repülőterére utazunk autóbusszal, ahonnan egy belföldi járattal Yangonba repülünk.
 • Yangon: ezen a napon lesz lehetőségünk alaposabban megismerkedni Yangonnal, Burma korábbi fővárosával. Elsőként a Bogyoke piacot járjuk körbe, majd a Kyaukhtatgyi Pagodát, ahol egy kék bálna méretű, fekvő Buddha pihen.
 • Shwedagon Pa­go­da: késő délután érkezünk Burma és egész Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb építészeti és kulturális örökségéhez, a Shwedagon Pa­go­dához. Ez a vi­lág leg­gaz­da­gab­ban dí­szí­tett arany sztúpája, egyben a világ egyik legszebb építménye. A 98 mé­ter ma­gas és 2500 éves arany ku­po­lát mint­egy 60 ton­na tisz­ta arany bo­rít­ja és szám­ta­lan drá­ga­kő (já­de, ru­bint, za­fír, gyé­mánt) éke­sí­ti. A sztúpa és a körülötte épült rengeteg szentély körül folyamatosan áramlik a buddhista hívők tömege, rendkívüli hangulatot kölcsönözve a pagodának. A látogatás után egy hotelben pihenünk egy keveset, mielőtt a repülőtérre utaznánk.
 • Étkezés: reggeli

12. napYangon – Dubai – Budapest
 • Repülés: éjfél körül a repülőtérre utazunk, ahonnan Dubaiba repülünk. Kora reggel szállunk le Dubaiban, majd átszállás után Budapest felé folytatjuk a repülésünket. A déli órákban érkezünk a Liszt Ferenc repülőtérre.
HosszabbításNgapali Beach

 • Az alapprogramot meg is hosszabbíthatod Burma káprázatos szépségű tengerpartján, a Ngapali Beach-en.
 • A hosszabbítás ára: 100.000 Ft. Az előleg 40.000 Ft.
 • A programhoz szükséges belső repülés ára illetékkel együtt: 120.000 Ft.
 • Választható egyágyas felár: 85.000 Ft.
12. napYangon – Thandwe – Ngapali Beach
 • Repülés: a reggeli órákban Yangon repülőteréről az óceánparti Thandwe kisvárosába repülünk, ahonnan autóbusszal utazunk a Ngapali-öbölbe.
 • Ngapali Beach: Burma első számú trópusi üdülőhelye, ami mégsem zajos és zsúfolt. A világ neves üdülőhelyeit idéző természeti környezetben, az Indiai-óceán pálmafás partján tölthetünk el három teljes napot. Egy színvonalas, négycsillagos hotelben foglaljuk el a szállásunkat a következő három éjszakára.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli.

13-14. napNgapali Beach
 • Ngapali Beach: az időnket a csaknem 3 km hosszúságú Ngapali-öbölben, az Indiai-óceán homokos, pálmafás, egzotikus üdülőhelyén töltjük. A strand mentén színvonalas hotelek találhatóak, a háttérben az Arakan-hegység 1200 m magas csúcsai magasodnak. Az Ngapali-öböl semmiben sem marad el a gyönyörű thaiföldi vagy indonéz strandoktól, csupán egy valamiben: sokkal kevésbé zsúfolt. A szállásunk valamint a szolgáltatások színvonala, a környezet szépsége egyaránt tökéletesen alkalmas a pihenésre és a strandolásra. A négycsillagos hotelünk igényes spa részleggel rendelkezik. Az itt eltöltött időben néhány fakultatív programon is részt vehetünk, amiket a hotel személyzete szervez.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli.
15. napNgapali Beach – Thandwe – Yangon
 • Repülés: napközben elhagyjuk a szállodánkat és Ngapali-öblöt. Thandwe repülőterére utazunk, ahonnan Yangonba repülünk.
 • Yangon: a repülőtérről a szállodába utazunk, majd a szobák elfoglalása után a napunk hátralévő részét szabadprogram keretében töltjük.
 • Étkezés: reggeli.
16. napYangon – Dubai – Budapest
 • Repülés: éjfél körül a repülőtérre utazunk, ahonnan Dubaiba repülünk. Kora reggel szállunk le Dubaiban, majd átszállás után Budapest felé folytatjuk a repülésünket. A déli órákban érkezünk a Liszt Ferenc repülőtérre.

Indulás és érkezés

Helyszín: Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A pontos indulásról és menetrendről indulás előtt 1 hónappal adunk tájékoztatást.

Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek

Az utazás előlegét a jelentkezést követő munkanapon el kell küldened az irodánk számára, ellenkező esetben töröljük a foglalást. Ha a jelentkezés után meggondoltad magad, és mégsem kívánsz utazni, mindenképp jelezd irodánknak! Mindaddig nem foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg nem érkezik a bankszámlánkra. Egyik útról egy másikra való átjelentkezés lemondásnak minősül.

A túrák nehézsége

A burmai program egy kétnapos gyalogtúrát tartalmaz, amire kétnapos felszereléssel kell elindulnunk. Szükségünk lesz váltás ruhára, tartalék meleg ruhára, esőkabátra, egy kisméretű hálózsákra és tisztálkodószerekre, amiket egy hátizsákban kell magunknak vinni. Mindezek beleférnek egy maximum 25 literes hátizsákba, így nem kell nagy terhet cipelnünk. A kétnapos túra nehézsége közepes. Az ösvények jól járhatóak, nincsenek túlságosan sziklás vagy meredek szakaszok. Lényeges azonban, hogy nincs visszafordulási lehetőség. Ha valaki szokott túrázni vagy sportolni, akkor nem jelenthet számára komoly nehézséget ez a kétnapos túra. A túrák nehézségét ötös skálán adjuk meg.

Szükséges felszerelés

Öltözet: stra­pa­bí­ró tú­ra­öl­tö­zet, esőkabát, ké­nyel­mes és vízhatlan tú­ra­cipő, tartalék meleg ruha, polárdzseki, valamilyen fejfedő napszúrás ellen (kendő, baseball sapka), fürdőruha. A burmai hegy­vi­dé­ken esténként hű­vös várható, ezért ott mindenképp szükség lesz melegebb öltözetre. Túrafelszerelés: közepesen meleg hálózsák, kisméretű há­ti­zsák a napi tú­rák­hoz és a kétnapos kiránduláshoz, ku­lacs, elemlámpa, nap­szem­üveg, napolaj, szúnyogriasztó. Célszerű magunkkal vinni elektromos csatlakozó-átalakítót.
Van kérdésed?
A kérdésed legalább 5, maximum 2000 karakter hosszúságú lehet.
Küldés

Szállások

Yangonban, Mandalayban, Baganban, az Inle-tónál, valamint a burmai tengerparton han­gu­la­tos és ké­nyel­mes szál­lo­dák­ban szál­lunk meg, ahol a szo­bák kétágya­sak, tisz­ták és mind­egyik szo­bá­hoz kü­lön für­dő­szo­ba tar­to­zik. A kalawi szállásunk is szálloda lesz, de ez az egyszerűbb kategóriába tartozik. A Shan-fennsíkon egy éjszakát egy buddhista kolostorban töltünk, egy nagyobb teremben, amit paravánokkal több kisebb légtérre osztottak fel. A földön matracokon tudunk aludni, hálózsákra szükségünk lesz! A kolostorban korlátozottak a tisztálkodási lehetőségek. Az udvaron egy kútnál mosakodhatunk.

Étkezés és ivóvíz

A rész­vé­te­li költ­ség tartalmazza minden nap a reggelit, valamint két ebédet és számos vacsorát. Az ét­ke­zé­sek fel­so­ro­lá­sa a rész­le­tes prog­ram­ban olvasható. Ami­kor nincs szer­ve­zett ét­ke­zés, ak­kor min­dig van le­he­tő­ség ét­ter­mek­ben ét­kez­ni. Egy át­la­gos ebéd Burmában kb. 5-8 USD. Ki­zá­ró­lag pa­lac­ko­zott ivóvíz fo­gyasz­tá­sát ja­va­sol­juk, amely nagyon sok helyen kapható. Más­fél li­ter ivóvíz ára: 0,5-1 USD.

Időjárás

Az utazás időpontjában nyári meleg várható. A hőmérséklet napközben 28-32 °C, maximum 35 °C körül valószínű, éjszaka pedig 24-26 °C-ra hűl le a levegő. A burmai hegyekben azonban hajnalban előfordulhat akár 10 °C is. Jelentős csapadék ebben az évszakban elvileg nem várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak, ezért fontos, hogy legyen nálunk tartalék meleg ruházat és esőkabát.

Idő­el­to­ló­dás

+ 6 óra, 30 perc.

Kommunikáció

Burma hivatalos nyelve a burmai, angolul kevesen beszélnek. Egyes szállodákban wifin keresztül érhető el az internet.

Útiokmányok, vízum

Ma­gyar ál­lam­pol­gár­ok érvényes útlevéllel és vízummal utazhatnak Burmába. A vízumot a helyi partnerirodánk intézi. Az ára 18.000 Ft, amelyet indulás előtt az irodánknak kell kifizetni. Nagyon lényeges, hogy az útlevél a hazaérkezéstől számítva még további 6 hónapig érvényes legyen, valamint legyen benne 2 üres oldalpár.

Sze­mély­zet

A Baraka tú­ra­ve­ze­tője, továbbá helyi idegenvezetők és sofőrök.

Egészségügy

Ajánlott gyógyszerek az utazáshoz: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer. Jó ha van nálunk ragtapasz, sebfertőtlenítő és fásli. Az irodánk túravezetői elsősegélynyújtásban tudnak segíteni, de gyógyszert nem tudnak biztosítani a résztvevőknek. Ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz. A biztonság kedvéért utazás előtt (minél hamarabb) konzultálj a Nemzetközi Oltóközpont munkatársaival, vagy a megyei ÁNTSZ szak­em­be­re­i­vel, illetve a háziorvosoddal. Nemzetközi Oltóközpont: Budapest, IX. ker. Gyáli út 2-6. E épület. Nemzetközi Oltóhely: Budapest, XIII. ker. Váci út 174. Érdemes ellátogatni az utazaselott.hu honlapra.

Elektromos áram

Burmában az eu­ró­pai szab­vány­nak meg­fe­le­lő fe­szült­ség áll ren­del­ke­zé­sünk­re (220 V, 50 Hz), azonban eltérő elektromos csatlakozók vannak használatban. Célszerű már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót. Burmában az áramszünetek rendkívül gyakoriak, de a szállodák többsége rendelkezik generátorral. Jellemző, hogy este 10 óra után lekapcsolják az áramot a városokban.

Valuta

Amerikai dollár (USD) kivitelét ajánljuk készpénz formájában, amit a szállodákban vagy a helyi idegenvezetőnknél tudunk beváltani a helyi fizetőeszközre. Nagyon fontos, hogy csak újabb kiadású (2001. utáni) és nem gyűrött bankjegyeket váltanak csak be. Az ország hivatalos fizetőeszköze a burmai kyat (MMK). 1 Ft = kb. 5 kyat.

Ajánlott költőpénz

Körülbelül 300-400 USD + a helyszínen fizetendő költségek. Burma alacsony árfekvésű ország.

Helyszínen fizetendő költségek

Egyes múzeum belépők és fotózási engedélyek: kb. 30 USD Burma, helyszínen fizetendő helyi illetékek: kb. 60 USD Borravalók a helyi idegenvezetőknek és sofőröknek: összesen kb. 60 USD A közölt árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. A helyszínen fizetendő költségek változásáért és bővüléséért irodánk nem tud felelősséget vállalni.

Csomagolás a repülőre

Információ a repülőn feladható poggyászokról, valamint a kézipoggyászokról: Budapest Airport. Ritkán, de sajnos előfordul, hogy a repülőre feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Emiatt elővigyázatosságból célszerű magunknál tartani a túracipőnket, az esőkabátunkat és némi meleg ruhát.

Csomagolás az autóbuszra

Két csomagba érdemes pakolni a felszerelésünket. Egy nagyobb sporttáskába vagy bőröndbe, amely kellőképpen strapabíró és vízálló. Az autóbusz csomagtartójába illetve a motorcsónakokba való pakoláshoz legelőnyösebb egy erős anyagból készült sporttáska. A másik csomagunk egy kisméretű hátizsák legyen, amit kézipoggyászként felvihetünk a repülőre, magunkkal vihetjük a napi kirándulásokra és a kétnapos túrára, valamint az autóbuszok utasterében is kényelmesen elfér.

Biztosítások

Az utazáson való részvétel feltétele, hogy olyan balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást a Colonnade (Atlasz) Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési űrlapon igényelhetsz. Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási biztosítás nyújthat segítséget. Ilyen esetben a biztosító 20% önrész levonása után visszafizeti az utazás árát.

Nyilatkozat

Az utazás kalandtúra, amely Burma ritkán lakott részeire is elvezet. A közlekedési eszközök nem mindenben érik el a fejlett világban elvárható színvonalat. Mi­vel az utazás so­rán az idő­já­rás vál­to­zé­kony le­het, ezért a tú­ra­ve­ze­tő fenn­tart­ja a jo­got, hogy rossz idő ese­tén – eső, köd, rossz lá­tá­si vi­szo­nyok – meg­vál­toz­tas­sa a prog­ra­mot. Ez je­lent­he­ti a kü­lön­bö­ző lát­ni­va­lók vagy kirándulások sor­rend­jé­nek fel­cse­ré­lé­sét, de kü­lö­nö­sen zord idő­já­rás ese­tén – a résztvevők biztonsága, egészségük védelme érdekében – módosulhatnak vagy el is ma­rad­hat­nak tú­rák. Egy ilyen jellegű döntés a Baraka túravezetőjének hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Egy esetleges programváltozás esetén túravezetőnk minden esetben alternatív programot javasol a helyszínen. A tengerparti hosszabbításra a túravezetőnk nem tart a csoporttal. Amennyiben a csoport létszáma nem éri el a minimum létszámot, 20 nappal indulás előtt az irodánk lemondhatja az utazást. Ilyen esetben az addig befizetett részvételi költség maradéktalanul visszajár vagy beszámítható más utazásra. Az utazás ajánlott életkora: 10-60 év.

Az utazás tartalmazza

Az utazást autóbuszokkal, hajóval és motorcsónakokkal.8 éjszaka szállást szállodákban, kétágyas szobákban.1 éjszaka szállást kolostorban, közös hálóteremben.9 reggelit, 2 ebédet és 9 vacsorát.A programban szereplő látnivalók belépőit. A helyi idegenvezetést.A Baraka túravezetését.

Az utazás nem tartalmazza

A repülőjegyet és repülőtéri illetéket.A további étkezéseket, valamint az italokat az étkezések során.A burmai vízum árát.A borravalókat.A biztosításokat.

Lemondási szabályok

60-46. napok közt: a részvételi díj 10 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 45-26. napok közt: a részvételi díj 50 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 25-16. napok közt: a részvételi díj 75 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra. 15 napon belül: a részvételi díj 100 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra.

Programterv

1. napBu­da­pest – Dubai
 • Repülés: a délutáni órákban indulunk a budapesti Liszt Ferenc re­pü­lő­tér­ről közvetlen járattal Dubaiba, ahol éjfél előtt szállunk le.
 • Dubai: az éjszakát Dubaiban, egy repülőtérhez közeli hotelben töltjük. A szállodai éjszakát a csoportos repülőjegy ára tartalmazza.
 • Szállás: szálloda**** (a csoportos repülőjegyet választók számára).
2. napDubai – Yangon
 • Repülés: délelőtt folytatjuk a repülésünket Dubaiból Burma felé. A délutáni órákban szállunk le Yangonban, az ország legnagyobb városában.
 • Burma: az ország ma használatos, hivatalos neve Myanmar. Délkelet-Ázsia egyik leg­szebb or­szá­gában járunk, ahol a tró­pu­si kúp­karsz­tok­tól az öt­ezer mé­te­res he­gye­kig sok­fé­le ter­mé­sze­ti lát­ni­va­ló meg­ta­lál­ha­tó. Leg­alább ilyen je­len­tő­sek Burma több ezer éves, világviszonylatban is egyedülálló kul­tu­rá­lis em­lé­kei.
 • Yangon: az ország legnagyobb városa, de nem a hivatalos fővárosa. A re­pü­lő­té­ren be­szál­lunk a ránk vá­ra­ko­zó au­tó­busz­ba és a belvárosi szál­lodánkba uta­zunk. Elfoglaljuk a szobáinkat, majd megvacsorázunk. Este fakultatív program keretében taxikkal felkeressük a híres Shwedagon Pa­go­dá­t, amely nem csak Burma, hanem egész Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb építészeti és kulturális öröksége.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: vacsora.

3. napYangon – Mingun – Mandalay
 • Repülés: a kora reg­ge­li órák­ban egy belföldi járattal Yangonból Mandalay városába repülünk. A település Burma utol­só ki­rá­lyi vá­rosa, fontos kul­tu­rá­lis, val­lá­si és tra­di­ci­o­ná­lis mű­vé­sze­ti köz­pont­. Mandalay környékén szá­mos budd­his­ta ko­los­tor és mint­egy 700 pa­go­da ta­lál­ha­tó.
 • Mingun: Mandalay városából az Ayeyarwady fo­lyón hajózva közelítjük meg Mingun kis­vá­ro­sát, ahol az első látnivalónk a Mingun Paya tekintélyes méretű téglaépülete. Bodawpaya ki­rály ter­ve alapján épült, de 1838-ban egy föld­ren­gés meg­re­pesz­tet­te. A földmozgást rossz jelnek vélték és abbahagyták az építkezést; azóta ebben az állapotban látható a félkész sztúpa. Ezután felkeressük a hófehér Hsinbyume Pagodát, majd a vi­lág leg­na­gyobb meg­szó­lal­tat­ha­tó ha­rang­ját, amely 90 ton­nát nyom és 5 mé­ter szé­les.
 • Mandalay: dél­után vis­­sza­té­rünk Mandalayba, ahol először a Mahamuni Pagodát látogatjuk meg, amely Burma egyik legfontosabb buddhista zarándokhelye. A következő állomásunk a vá­rost öve­ző domb tetején található Kuthodaw Pa­go­da. Az itt élő szer­ze­te­sek a ré­gi budd­his­ta tör­vé­nye­ket 729 már­vány­kő­be vés­ték, majd min­den egyes már­vány­kö­vet egy-egy kü­lön­ál­ló, ki­csi sztúpában he­lyez­tek el. A kö­zel­ben ta­lál­ha­tó a Shwekyaungdaw vagy más né­ven az Arany Pa­lo­ta­szen­tély, amely Bur­ma leg­szebb fá­ból ké­szült épí­té­sze­ti re­mek­mű­ve. Késő délután foglaljuk el a szállásunkat Mandalay egyik szál­lo­dá­já­ban, ahol két éj­sza­kát töl­tünk. Mivel erre a napra esik szilveszter estéje, ezért megünnepeljük az év utolsó napját.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

4. napMandalay – Amarapura – U Bein híd – Sagaing-dombság – Mandalay
 • Amarapura és az U Bein híd: egész napos kirándulásra indulunk Mandalay környékén. Az első állomásunk Amarapura, amely 1364-től mint­egy 400 évig volt a bur­mai ki­rály­ság fő­vá­ro­sa. En­nek kö­szön­he­tő­en szá­mos egye­dül­ál­ló ko­los­tor és em­lék­mű látható itt. Először a Mahagandayon kolostort és buddhista iskolát keressük fel, amely legalább ezer szerzetes otthona. Rövid betekintést kapunk a kolostor mindennapi életébe, majd továbbutazunk az U Bein hídhoz. A 200 éves híd a Taungthaman-tó egy kes­keny sza­ka­sza fölött ível át, és sokak szerint ez a világ leghosszabb, csaknem 1200 méteres teakfa hídja. A közelben felkeresünk még egy selyemkészítő üzemet is.
 • Sagaing-vidék: délután Sagaing vidékére látogatunk, ahol csaknem 600 hó­fe­hér­re fes­tett pa­go­da és ko­los­tor áll. Ezekben és a mintegy 100 me­di­tá­ci­ós központban körülbelül 3000 szer­ze­tes él. Délután apró lovaskocsikkal közelítjük meg a Bagaya te­ak­fa ko­los­tort, Burma egyik leggyö­nyö­rűbb épületét, majd a 30 méteres Nanmyint kilátótoronyból nézünk körbe.
 • Mandalay: a nap végén visszautazunk Mandalay városába, a szállodába, ahol megvacsorázunk.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

5. napMandalay – Bagan
 • Bagan: Mandalay repülőteréről egy belföldi járattal Baganba repülünk, amely egy 10. századi ősi város, az egyik legjelentősebb régészeti lelőhely egész Ázsiában. Bagan jelentősége a kambodzsai Angkorral vetekszik. Először a szállásunkra utazunk, majd a szobáink elfoglalása után a romváros felfedezésére indulunk.
 • Bagan templomai: hatalmas területen mintegy 2-3000 kisebb-nagyobb épület található, amelyek közül felkeressük a leglátványosabbakat. Ilyen a gyönyörű, aranyszínben pompázó Shwezigon Pagoda, a Wetkyi-in és a Gubyaukgyi templom, ahol 12. századi mural festményeket láthatunk. Délután az 1105-ben épített Ananda templomban gyönyörködünk, amely egyike Burma legelképesztőbb épületeinek. A kereszt alakú templomban négy hatalmas álló Buddha található, amelyek a négy égtáj felé tekintenek. A remekmű után a napot Bagan egyik látványos helyszínén zárjuk.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

6. napMandalay – Bagan
 • Bagan: ezt a napunkat is Bagan látnivalóinak megismerésére fordítjuk. Először a Nyaung U piacon nézünk szét, ahol a helyi árusok főleg élelmiszereket és kézművestermékeket árulnak. Ezután felkeresünk egy hagyományos burmai teaházat, majd Minnanthu faluban megnézünk két műhelyt. Az egyikben fából készült használati tárgyakat, a másikban hozzájuk való lakkot készítenek. Ezután az 1059-ben épült Gu Byaukgyi templomban, a vidék egyik legöregebb épületében teszünk látogatást, majd a Myazedi sztúpát keressük fel, ahol 12. századi, többféle nyelven írt feliratok láthatóak.
 • Kerékpározás: délután kerékpárokkal cikázhatunk Bagan ezeréves templomai között, és fedezhetünk fel újabb és újabb csodás épületeket.
 • Bagan: az éjszakát Bagan egyik szállodájában töltjük.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.
7. napBagan – Kalaw
 • Repülés hőlégballonnal Bagan felett: egy fakultatív program keretében izgalmas repülésen vehetünk részt. Hőlégballonnal emelkedünk Bagan fölé, hogy napfelkeltekor csodálhassuk meg a templomokat.
 • Utazás a Shan-fennsíkra: a reggeli után elhagyjuk a szállásunkat, majd buszra szállunk. Ez a napunk jórészt utazással telik, amelynek során Baganból körülbelül 7 óra alatt Burma egyik legizgalmasabb helyszínére, a Shan-fennsíkra utazunk. Dimbes-dombos tájakon, teaültetvények és fenyőerdők között, apró falvakon át vezet az utunk, távol a nagyobb városoktól.
 • Mount Popa: az utazás első részében egy fotó erejéig megállunk a vulkanikus eredetű, 657 méteres Popa-hegynél. A görög Meteorákhoz hasonlóan látványos kolostor épült a hegytetőre, ahová 777 lépcső vezet fel.
 • Kalaw: a hosszas utazás után az esti órákban érkezünk Kalaw hegyvidéki kisvárosába, ami a gyarmati időkben a kellemes időjárás miatt a britek kedvelt pihenőhelye volt. Egy kényelmes szállodában töltjük az éjszakát.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli és vacsora.

8. napKalaw – Shan-fennsík – Htee Thein
 • Gyalogtúra a Shan-fennsíkon: kétnapos gyalogtúrára indulunk a Shan-fennsík törzsi falvai között. Mivel a buszunkkal ezen az estén nem fogunk találkozni, így egy kisméretű vagy közepes hátizsákba összepakoljuk a felszerelésünknek azt a részét, amire a túrán szükségünk lesz. Váltás ruhánál és egy kisméretű hálózsáknál sokkal többet nem kell magunkkal vinni. A felszerelésünk többi részét az autóbuszban hagyjuk és azt az Inle-tónál kapjuk vissza. A reggeli után busszal Baw Ning Gone faluba utazunk, ahonnan már gyalog folytatjuk utunkat a hegyekkel-völgyekkel szabdalt platón. A vidéken a shan, a palaung, a pa-o és még számos más törzsek képviselői élnek, emiatt egyedülálló kulturális keveredésnek lehetünk tanúi. Sorra túrázunk át a különböző falvakon; az egyikben délben megebédelünk egy családnál. Délután egyre érdekesebb és változatosabb vidéken túrázunk keresztül egészen Htee Thein faluig, ahol a mai éjszakát töltjük. Táv: 16 km, szint: fel 520 m, le 500 m, a túra nehézsége: (***).
 • Htee Thein: a szállásunk egy egyszerű berendezésű vendégház közös hálótermében lesz.
 • Szállás: családi vendégház; étkezés: reggeli, ebéd és vacsora.

9. napHtee Thein – Shan-fennsík – Inle-tó
 • Gyalogtúra a Shan-fennsíkon: a reggeli után elhagyjuk Htee Thein falut és folytatjuk túránkat a Shan-platón, Burma egyik legszebb vidékén. Gyönyörű trópusi vidéken, jól kitaposott ösvényeken, először mély völgyekben, majd falvak között, bambuszerdőben gyalogolunk. A tájnál azonban talán még érdekesebb találkozni a falusi emberekkel. Úgy érezhetjük, hogy egy több száz évvel ezelőtti, archaikus világban túrázunk. Az ebédünket egy falusi házban fogyasztjuk el, majd némi pihenés után folytatjuk a túrát egészen az Inle-tó partjáig. Táv: 16 km, szint: fel 660 m, le 620 m, a túra nehézsége: (***).
 • Inle-tó: a túra után motorcsónakokba szállunk és vízi úton közelítjük meg a szállodánkat, amely a gyönyörű Inle-tó mentén épült. A cso­dá­la­tos természeti környezetben fekvő tó ren­ge­teg ví­zi­ma­dár­nak ad ott­hont. A vi­dé­ken élő intha törzs tagjai nap­ja­ink­ban is a több év­szá­za­dos ha­gyo­má­nyok szerint halásznak és gondozzák úszó kertjeiket. Az előző nap az autóbuszban hagyott csomagjainkat az Inle-tavi hotelben látjuk viszont, ahol egymás után két éjszakát töltünk. A szállásaink nagyon hangulatos, víz fölé épített bungalókban lesznek.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli, ebéd és vacsora.

10. napInle-tó
 • Inle-tó: egész napos kirándulásra indulunk az Inle-tavon és környékén, amely Burma egyik legfontosabb természeti látványossága. Motoros csónakokba szállunk és a tó háborítatlan vízivilágával ismerkedünk. Az Inle-tó 1985 óta védett madárrezervátum, de számos más látnivalót is kínál. A gyönyörű természeten kívül, főleg az itt élők mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást. Láthatjuk a helyi halászokat, akik egyedülálló módon a csónakjaikban állva az egyik lábukkal eveznek. Meglátogatuk egy érdekes piacot, Indein falu mellett a 12-13. századi romos sztúpákat, felkeressük a Phaung Daw Oo pagodát, valamint több kézművesműhelyt: ékszerkészítőket, lótusz-szövőket, szivarüzemet és hajóácsokat. A tartalmas nap végén visszatérünk a szállodába.
 • Szállás: szálloda***; étkezés: reggeli és vacsora.

11. napInle-tó – Heho – Yangon
 • Hajózás és repülés: reggel elhagyjuk az Inle-tó mellett fekvő szállodánkat és áthajózunk a tavon. Ezután Heho város repülőterére utazunk autóbusszal, ahonnan egy belföldi járattal Yangonba repülünk.
 • Yangon: ezen a napon lesz lehetőségünk alaposabban megismerkedni Yangonnal, Burma korábbi fővárosával. Elsőként a Bogyoke piacot járjuk körbe, majd a Kyaukhtatgyi Pagodát, ahol egy kék bálna méretű, fekvő Buddha pihen.
 • Shwedagon Pa­go­da: késő délután érkezünk Burma és egész Délkelet-Ázsia egyik legnagyobb építészeti és kulturális örökségéhez, a Shwedagon Pa­go­dához. Ez a vi­lág leg­gaz­da­gab­ban dí­szí­tett arany sztúpája, egyben a világ egyik legszebb építménye. A 98 mé­ter ma­gas és 2500 éves arany ku­po­lát mint­egy 60 ton­na tisz­ta arany bo­rít­ja és szám­ta­lan drá­ga­kő (já­de, ru­bint, za­fír, gyé­mánt) éke­sí­ti. A sztúpa és a körülötte épült rengeteg szentély körül folyamatosan áramlik a buddhista hívők tömege, rendkívüli hangulatot kölcsönözve a pagodának. A látogatás után egy hotelben pihenünk egy keveset, mielőtt a repülőtérre utaznánk.
 • Étkezés: reggeli

12. napYangon – Dubai – Budapest
 • Repülés: éjfél körül a repülőtérre utazunk, ahonnan Dubaiba repülünk. Kora reggel szállunk le Dubaiban, majd átszállás után Budapest felé folytatjuk a repülésünket. A déli órákban érkezünk a Liszt Ferenc repülőtérre.
HosszabbításNgapali Beach

 • Az alapprogramot meg is hosszabbíthatod Burma káprázatos szépségű tengerpartján, a Ngapali Beach-en.
 • A hosszabbítás ára: 100.000 Ft. Az előleg 40.000 Ft.
 • A programhoz szükséges belső repülés ára illetékkel együtt: 120.000 Ft.
 • Választható egyágyas felár: 85.000 Ft.
12. napYangon – Thandwe – Ngapali Beach
 • Repülés: a reggeli órákban Yangon repülőteréről az óceánparti Thandwe kisvárosába repülünk, ahonnan autóbusszal utazunk a Ngapali-öbölbe.
 • Ngapali Beach: Burma első számú trópusi üdülőhelye, ami mégsem zajos és zsúfolt. A világ neves üdülőhelyeit idéző természeti környezetben, az Indiai-óceán pálmafás partján tölthetünk el három teljes napot. Egy színvonalas, négycsillagos hotelben foglaljuk el a szállásunkat a következő három éjszakára.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli.

13-14. napNgapali Beach
 • Ngapali Beach: az időnket a csaknem 3 km hosszúságú Ngapali-öbölben, az Indiai-óceán homokos, pálmafás, egzotikus üdülőhelyén töltjük. A strand mentén színvonalas hotelek találhatóak, a háttérben az Arakan-hegység 1200 m magas csúcsai magasodnak. Az Ngapali-öböl semmiben sem marad el a gyönyörű thaiföldi vagy indonéz strandoktól, csupán egy valamiben: sokkal kevésbé zsúfolt. A szállásunk valamint a szolgáltatások színvonala, a környezet szépsége egyaránt tökéletesen alkalmas a pihenésre és a strandolásra. A négycsillagos hotelünk igényes spa részleggel rendelkezik. Az itt eltöltött időben néhány fakultatív programon is részt vehetünk, amiket a hotel személyzete szervez.
 • Szállás: szálloda; étkezés: reggeli.
15. napNgapali Beach – Thandwe – Yangon
 • Repülés: napközben elhagyjuk a szállodánkat és Ngapali-öblöt. Thandwe repülőterére utazunk, ahonnan Yangonba repülünk.
 • Yangon: a repülőtérről a szállodába utazunk, majd a szobák elfoglalása után a napunk hátralévő részét szabadprogram keretében töltjük.
 • Étkezés: reggeli.
16. napYangon – Dubai – Budapest
 • Repülés: éjfél körül a repülőtérre utazunk, ahonnan Dubaiba repülünk. Kora reggel szállunk le Dubaiban, majd átszállás után Budapest felé folytatjuk a repülésünket. A déli órákban érkezünk a Liszt Ferenc repülőtérre.

Indulás és érkezés

Helyszín: Budapest, Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. A pontos indulásról és menetrendről indulás előtt 1 hónappal adunk tájékoztatást.

Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek

Az utazás előlegét a jelentkezést követő munkanapon el kell küldened az irodánk számára, ellenkező esetben töröljük a foglalást. Ha a jelentkezés után meggondoltad magad, és mégsem kívánsz utazni, mindenképp jelezd irodánknak! Mindaddig nem foglalunk számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg nem érkezik a bankszámlánkra. Egyik útról egy másikra való átjelentkezés lemondásnak minősül.

A túrák nehézsége

A burmai program egy kétnapos gyalogtúrát tartalmaz, amire kétnapos felszereléssel kell elindulnunk. Szükségünk lesz váltás ruhára, tartalék meleg ruhára, esőkabátra, egy kisméretű hálózsákra és tisztálkodószerekre, amiket egy hátizsákban kell magunknak vinni. Mindezek beleférnek egy maximum 25 literes hátizsákba, így nem kell nagy terhet cipelnünk. A kétnapos túra nehézsége közepes. Az ösvények jól járhatóak, nincsenek túlságosan sziklás vagy meredek szakaszok. Lényeges azonban, hogy nincs visszafordulási lehetőség. Ha valaki szokott túrázni vagy sportolni, akkor nem jelenthet számára komoly nehézséget ez a kétnapos túra. A túrák nehézségét ötös skálán adjuk meg.

Szükséges felszerelés

Öltözet: stra­pa­bí­ró tú­ra­öl­tö­zet, esőkabát, ké­nyel­mes és vízhatlan tú­ra­cipő, tartalék meleg ruha, polárdzseki, valamilyen fejfedő napszúrás ellen (kendő, baseball sapka), fürdőruha. A burmai hegy­vi­dé­ken esténként hű­vös várható, ezért ott mindenképp szükség lesz melegebb öltözetre. Túrafelszerelés: közepesen meleg hálózsák, kisméretű há­ti­zsák a napi tú­rák­hoz és a kétnapos kiránduláshoz, ku­lacs, elemlámpa, nap­szem­üveg, napolaj, szúnyogriasztó. Célszerű magunkkal vinni elektromos csatlakozó-átalakítót.

Szállások

Yangonban, Mandalayban, Baganban, az Inle-tónál, valamint a burmai tengerparton han­gu­la­tos és ké­nyel­mes szál­lo­dák­ban szál­lunk meg, ahol a szo­bák kétágya­sak, tisz­ták és mind­egyik szo­bá­hoz kü­lön für­dő­szo­ba tar­to­zik. A kalawi szállásunk is szálloda lesz, de ez az egyszerűbb kategóriába tartozik. A Shan-fennsíkon egy éjszakát egy buddhista kolostorban töltünk, egy nagyobb teremben, amit paravánokkal több kisebb légtérre osztottak fel. A földön matracokon tudunk aludni, hálózsákra szükségünk lesz! A kolostorban korlátozottak a tisztálkodási lehetőségek. Az udvaron egy kútnál mosakodhatunk.

Étkezés és ivóvíz

A rész­vé­te­li költ­ség tartalmazza minden nap a reggelit, valamint két ebédet és számos vacsorát. Az ét­ke­zé­sek fel­so­ro­lá­sa a rész­le­tes prog­ram­ban olvasható. Ami­kor nincs szer­ve­zett ét­ke­zés, ak­kor min­dig van le­he­tő­ség ét­ter­mek­ben ét­kez­ni. Egy át­la­gos ebéd Burmában kb. 5-8 USD. Ki­zá­ró­lag pa­lac­ko­zott ivóvíz fo­gyasz­tá­sát ja­va­sol­juk, amely nagyon sok helyen kapható. Más­fél li­ter ivóvíz ára: 0,5-1 USD.

Időjárás

Az utazás időpontjában nyári meleg várható. A hőmérséklet napközben 28-32 °C, maximum 35 °C körül valószínű, éjszaka pedig 24-26 °C-ra hűl le a levegő. A burmai hegyekben azonban hajnalban előfordulhat akár 10 °C is. Jelentős csapadék ebben az évszakban elvileg nem várható, de záporok, zivatarok előfordulhatnak, ezért fontos, hogy legyen nálunk tartalék meleg ruházat és esőkabát.

Idő­el­to­ló­dás

+ 6 óra, 30 perc.

Kommunikáció

Burma hivatalos nyelve a burmai, angolul kevesen beszélnek. Egyes szállodákban wifin keresztül érhető el az internet.

Útiokmányok, vízum

Ma­gyar ál­lam­pol­gár­ok érvényes útlevéllel és vízummal utazhatnak Burmába. A vízumot a helyi partnerirodánk intézi. Az ára 18.000 Ft, amelyet indulás előtt az irodánknak kell kifizetni. Nagyon lényeges, hogy az útlevél a hazaérkezéstől számítva még további 6 hónapig érvényes legyen, valamint legyen benne 2 üres oldalpár.

Sze­mély­zet

A Baraka tú­ra­ve­ze­tője, továbbá helyi idegenvezetők és sofőrök.

Egészségügy

Ajánlott gyógyszerek az utazáshoz: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer. Jó ha van nálunk ragtapasz, sebfertőtlenítő és fásli. Az irodánk túravezetői elsősegélynyújtásban tudnak segíteni, de gyógyszert nem tudnak biztosítani a résztvevőknek. Ajánlott oltások: Hepatitis A és B, tífusz, tetanusz. A biztonság kedvéért utazás előtt (minél hamarabb) konzultálj a Nemzetközi Oltóközpont munkatársaival, vagy a megyei ÁNTSZ szak­em­be­re­i­vel, illetve a háziorvosoddal. Nemzetközi Oltóközpont: Budapest, IX. ker. Gyáli út 2-6. E épület. Nemzetközi Oltóhely: Budapest, XIII. ker. Váci út 174. Érdemes ellátogatni az utazaselott.hu honlapra.

Elektromos áram

Burmában az eu­ró­pai szab­vány­nak meg­fe­le­lő fe­szült­ség áll ren­del­ke­zé­sünk­re (220 V, 50 Hz), azonban eltérő elektromos csatlakozók vannak használatban. Célszerű már itthonról magunkkal vinni megfelelő átalakítót. Burmában az áramszünetek rendkívül gyakoriak, de a szállodák többsége rendelkezik generátorral. Jellemző, hogy este 10 óra után lekapcsolják az áramot a városokban.

Valuta

Amerikai dollár (USD) kivitelét ajánljuk készpénz formájában, amit a szállodákban vagy a helyi idegenvezetőnknél tudunk beváltani a helyi fizetőeszközre. Nagyon fontos, hogy csak újabb kiadású (2001. utáni) és nem gyűrött bankjegyeket váltanak csak be. Az ország hivatalos fizetőeszköze a burmai kyat (MMK). 1 Ft = kb. 5 kyat.

Ajánlott költőpénz

Körülbelül 300-400 USD + a helyszínen fizetendő költségek. Burma alacsony árfekvésű ország.

Helyszínen fizetendő költségek

Egyes múzeum belépők és fotózási engedélyek: kb. 30 USD Burma, helyszínen fizetendő helyi illetékek: kb. 60 USD Borravalók a helyi idegenvezetőknek és sofőröknek: összesen kb. 60 USD A közölt árak tájékoztató jellegűek és változhatnak. A helyszínen fizetendő költségek változásáért és bővüléséért irodánk nem tud felelősséget vállalni.

Csomagolás a repülőre

Információ a repülőn feladható poggyászokról, valamint a kézipoggyászokról: Budapest Airport. Ritkán, de sajnos előfordul, hogy a repülőre feladott csomagunk nem érkezik meg velünk együtt a célállomásra. Emiatt elővigyázatosságból célszerű magunknál tartani a túracipőnket, az esőkabátunkat és némi meleg ruhát.

Csomagolás az autóbuszra

Két csomagba érdemes pakolni a felszerelésünket. Egy nagyobb sporttáskába vagy bőröndbe, amely kellőképpen strapabíró és vízálló. Az autóbusz csomagtartójába illetve a motorcsónakokba való pakoláshoz legelőnyösebb egy erős anyagból készült sporttáska. A másik csomagunk egy kisméretű hátizsák legyen, amit kézipoggyászként felvihetünk a repülőre, magunkkal vihetjük a napi kirándulásokra és a kétnapos túrára, valamint az autóbuszok utasterében is kényelmesen elfér.

Biztosítások

Az utazáson való részvétel feltétele, hogy olyan balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához legmegfelelőbb balesetbiztosítást a Colonnade (Atlasz) Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési űrlapon igényelhetsz. Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási biztosítás nyújthat segítséget. Ilyen esetben a biztosító 20% önrész levonása után visszafizeti az utazás árát.

Nyilatkozat

Az utazás kalandtúra, amely Burma ritkán lakott részeire is elvezet. A közlekedési eszközök nem mindenben érik el a fejlett világban elvárható színvonalat. Mi­vel az utazás so­rán az idő­já­rás vál­to­zé­kony le­het, ezért a tú­ra­ve­ze­tő fenn­tart­ja a jo­got, hogy rossz idő ese­tén – eső, köd, rossz lá­tá­si vi­szo­nyok – meg­vál­toz­tas­sa a prog­ra­mot. Ez je­lent­he­ti a kü­lön­bö­ző lát­ni­va­lók vagy kirándulások sor­rend­jé­nek fel­cse­ré­lé­sét, de kü­lö­nö­sen zord idő­já­rás ese­tén – a résztvevők biztonsága, egészségük védelme érdekében – módosulhatnak vagy el is ma­rad­hat­nak tú­rák. Egy ilyen jellegű döntés a Baraka túravezetőjének hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Egy esetleges programváltozás esetén túravezetőnk minden esetben alternatív programot javasol a helyszínen. A tengerparti hosszabbításra a túravezetőnk nem tart a csoporttal. Amennyiben a csoport létszáma nem éri el a minimum létszámot, 20 nappal indulás előtt az irodánk lemondhatja az utazást. Ilyen esetben az addig befizetett részvételi költség maradéktalanul visszajár vagy beszámítható más utazásra. Az utazás ajánlott életkora: 10-60 év.

Az utazás tartalmazza

Az utazást autóbuszokkal, hajóval és motorcsónakokkal.8 éjszaka szállást szállodákban, kétágyas szobákban.1 éjszaka szállást kolostorban, közös hálóteremben.9 reggelit, 2 ebédet és 9 vacsorát.A programban szereplő látnivalók belépőit. A helyi idegenvezetést.A Baraka túravezetését.

Az utazás nem tartalmazza

A repülőjegyet és repülőtéri illetéket.A további étkezéseket, valamint az italokat az étkezések során.A burmai vízum árát.A borravalókat.A biztosításokat.

Lemondási szabályok

60-46. napok közt: a részvételi díj 10 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 45-26. napok közt: a részvételi díj 50 százaléka és a repülőjegy előlege kerül levonásra. 25-16. napok közt: a részvételi díj 75 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra. 15 napon belül: a részvételi díj 100 százaléka és a repülőjegy előlege/teljes díja kerül levonásra.

Az árak változásának jogát fenntartjuk.

Ár

365 000 Ft

Hossz

12 nap
Van kérdésed?
A kérdésed legalább 5, maximum 2000 karakter hosszúságú lehet.
Küldés
Foglalj a Trekhunton!
"Mi is a Trekhuntot választottuk, bátran válaszd te is!" - Baraka